Πώς η Πάτρα χάνει σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους

του Ηλία Γρηγόρη*

Ο Δήμος Πατρέων εμφάνισε οργανωτικό πρόβλημα στη διεκδίκηση έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα λειτουργεί με την λογική “on demand”, που σημαίνει ότι αναζητεί τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ και όταν αυτές ανακοινωθούν, τότε αρχίζει να αναζητά το έργο που θα μπορούσε να υποβάλλει στην συγκεκριμένη πρόσκληση, με βάση την επιλεξιμότητα του φυσικού αντικειμένου της πρόσκλησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μην προλαβαίνει να υποβάλλει πρόταση. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι ακριβώς η αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή ο Δήμος πρέπει να ωριμάζει έργα και στη συνέχεια να αναζητεί την κατάλληλη πρόσκληση για να υποβάλλει την πρότασή του. Επίσης δεν θα πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι πολλές προσκλήσεις, συνήθως η πλειοψηφία αυτών, είναι με «άμεση αξιολόγηση» και όχι με «συγκριτική αξιολόγηση». Αυτό σημαίνει ότι η πρόσκληση απευθύνεται σε περισσότερους από έναν δικαιούχους π.χ. Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι συγκεκριμένος, όσοι δικαιούχοι έχουν ώριμη πρόταση, την υποβάλλουν άμεσα και δεν περιμένουν την τελευταία ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι υπόλοιποι δικαιούχοι που δεν υποβάλλουν νωρίς πρόταση, να μην έχουν ένταξη της πρότασής τους, διότι ο προϋπολογισμός έχει ήδη εξαντληθεί με την ένταξη άλλων προτάσεων που προηγήθηκαν.

Ειδικότερα για τις προτάσεις του Δήμου σε προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος φαίνεται να έχει σχετικά ικανοποιητική συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων όμως, σε προσκλήσεις τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (προκλήσεις υπουργείων με πανελλαδική κλίμακα), ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσκλήσεις και υπήρξαν δυνατότητες χρηματοδότησης, οι οποίες χάθηκαν. Την ίδια υστέρηση εμφανίζει ο Δήμος και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης με κλασσικά παραδείγματα τις προσκλήσεις από το Πράσινο Ταμείο, το πρόγραμμα «Φιλόδημος», το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», κ.α. στις οποίες ο Δήμος υπέβαλλε μεν προτάσεις, αλλά όχι σε καθολική κλίμακα στις προκλήσεις που ήταν δικαιούχος, με αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικές χρηματοδοτήσεις για την πόλη. Επιπλέον ο Δήμος εμφανίζει ελάχιστη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα (Horizon, Interreg, κ.α.), στα οποία συμμετέχουν αρκετοί φορείς εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι δεδομένο ότι ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος και έχει έλλειψη προσωπικού και ειδικά επιστημονικού προσωπικού, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων. Η λύση σε αυτό το θέμα έχει δύο παραμέτρους: πρώτον η συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής και δεύτερον η ίδρυση και λειτουργία της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για τα έργα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Πατρέων. Το έντυπο Στρατηγικής ΒΑΑ ήταν έτοιμο από τον Δεκέμβριο του 2016 και περιελάμβανε μία σειρά σημαντικών έργων για την πόλη. Σήμερα Αύγουστος του 2023 τα έργα αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί και σημαντικά έργα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Αυτό έχει ως δυσάρεστο αποτέλεσμα τα έργα αυτά να μεταφερθούν στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και κατά συνέπεια να μειωθούν οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για τον Δήμο στην νέα προγραμματική περίοδο, αφού θα πρέπει να καλυφθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις των έργων της ΒΑΑ της προηγούμενης περιόδου.

Προσφύγαμε σήμερα στον δικτυακό τόπο http.//anaptyxi.gov.gr, στov οποίο φαίνονται όλα τα έργα ΕΣΠΑ όλων των φορέων σε πανελλαδική κλίμακα. Σύμφωνα με αυτό το αρχείο, για τον Δήμο Πατρέων και την ΔΕΥΑΠ, ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων είναι 101.036.287,00 €, το συνολικό ποσό των συμβάσεων είναι 82.180.085,00 € και το ποσό των πληρωμών είναι 46.338.142,00 €. Το ποσό των πληρωμών είναι μόνο το 56,39% των συμβάσεων και θεωρείται πολύ μικρό ποσοστό απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων των έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Εάν απομονώσουμε μόνο τα έργα ΕΣΠΑ του Δήμου Πατρέων ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων είναι 70.890.210,00 €, το συνολικό ποσό των συμβάσεων είναι 52.473.649,00 € και το ποσό των πληρωμών είναι 26.464.278,99 €.

Άρα, όσα διακινούνται δημόσια από τον κ. Πελετίδη είναι ανακριβή.

Απαιτείται άμεσα αλλαγή δημοτικής αρχής εννέα χρόνια καθυστέρησης και αδράνειας είναι αρκετά.

Ό,τι είχε να δώσει το ΚΚΕ στη Δημοτική Αρχή της Πάτρας ΤΟ ΔΩΣΕ.

Η παραπέρα παραμονή του στη Δημοτική Αρχή του της Πάτρας μόνο υστέρηση μπορεί να προσφέρει.

Τα παραπάνω στοιχεία για τη διεκδίκηση-υλοποίηση προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της 9ετούς Δημοτικής Αρχοντίας του Πελετίδη, για την πόλη μας το αποδεικνύουν.

Αισιοδοξούμε ότι με την παράταξη «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» και αυριανό Δήμαρχο τον Βασίλη Αϊβαλή, η πόλη μας θα βρει πάλι τον βηματισμό της.

*Ο Ηλίας Γρηγόρης είναι Χειρούργος Οδοντίατρος, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη «Πάτρα Σπουδαία και πάλι», με επικεφαλής τον Βασίλη Αϊβαλή.

Δημοσιεύθηκε στο www.thebest.gr στις 02/10/2023.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ