Ο στόχος που έχει τεθεί για το 2030 είναι αρκετά απαιτητικός. Ανέρχεται στη μείωση κατά 40% των εκπομπών CO2 και προϋποθέτει τη συνεισφορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Το όραμά μας είναι μια πόλη που βαδίζει στην ενεργειακή αυτονομία με πολίτες ενημερωμένους και συμμέτοχους.

Μερικές από τις κινήσεις της πρώτης θητείας μας ως Δημοτική Αρχή:

Εξοικονομούμε έως και 30% στην κατανάλωση πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας στα μεγάλα δημοτικά κτίρια, με μια σειρά από πρωτοβουλίες:

 • Εγκαθιστούμε σύστημα συλλογής και διαχείρισης των ενεργειακών δεδομένων
 • Τοποθετούμε παθητικά συστήματα δροσισμού
 • Εφαρμόζουμε τεχνικές ηλιοπροστασίας (σκίασης) με φυσική βλάστηση και μόνιμα ή κινητά σκίαστρα

Προωθούμε την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών από τον Δήμο μας.

Δημιουργούμε ενεργειακές κοινότητες σε σχολικά συγκροτήματα με τη συμμετοχή των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Αναβαθμίζουμε ενεργειακά επιλεγμένο δημοτικό κτίριο και το μετατρέπουμε σε κόμβο καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου.

Διεκδικούμε την κατασκευή αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου. Μέχρι τότε στηρίζουμε σθεναρά την εγκατάσταση αποκεντρωμένων συστημάτων τροφοδοσίας του δικτύου της πόλης με φυσικό αέριο εφαρμόζοντας τους πιο αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας για την εγκατάστασή τους με σκοπό κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε φθηνό αέριο καύσιμο.

Υλοποιούμε πρόγραμμα σταδιακής απόσυρσης των απορριμματοφόρων του Δήμου με νέα οχήματα τεχνολογίας EURO 5.

Δημιουργούμε δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ.

Με το Δήμο να δίνει πρώτος το παράδειγμα της ενεργειακής εξοικονόμησης, ενημερώνουμε τους πολίτες για το πώς μπορούν οι ίδιοι να συμβάλλουν και δίνουμε κίνητρα σε δημότες και επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν ενεργειακά σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.

 

Θέσεις Παράταξης για τον Άξονα Παρέμβασης «Ενεργειακές Υποδομές»

1. Εισαγωγή – διαπίστωση

Η Πάτρα της επόμενης δεκαετίας οφείλει να σχεδιάζει, να προβλέπει, να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει κρίσιμα και ευαίσθητα ζητήματα όπως αυτό της ενέργειας.

Η ενέργεια, οι πηγές της, η χρήση της, η βέλτιστη αξιοποίησή της, η παραγωγή και η κατανάλωση αποτελούν βασικά πεδία στρατηγικής δράσης.

Η παράταξή μας έχει ήδη διαμορφώσει τη στρατηγική της για την ενεργειακή μετάβαση της 3ης μεγαλύτερης Ελληνικής πόλης. Μια στρατηγική που θέτει σε πρώτο πλάνο τη μέριμνα για το δημότη και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες ανάπτυξης και ενεργειακής ανεξαρτησίας της πόλης.

Η στρατηγική της παράταξής μας αναδεικνύει τις προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η Πάτρα σε θέματα ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και έχει ως στόχο να αποτελέσει το βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της τοπικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια.

Βασική επιδίωξη είναι, οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο αυτό μέχρι το έτος 2030, να συμβάλλουν καθοριστικά στην ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο για την τοπική οικονομία, να επιτύχουν τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να αναδείξουν τελικά την Πάτρα ως μια από τις πρωτοπόρες στον τομέα αυτό σε όλη την Ευρώπη.

2. Στοχοθέτηση

Ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον που έχει επηρεασθεί σημαντικά από την οικονομική και υγειονομική κρίση των τελευταίων ετών. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα πρόσθετο αρνητικό παράγοντα που θα έπρεπε ήδη να απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες.

Η ενέργεια, η διαθεσιμότητά της και η τιμή της, γεννούν εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη ενεργειακή φτώχεια σε μεγάλα τμήματα του αστικού και ημιαστικού πληθυσμού. Και σαν αποτέλεσμα, σημαντικό τμήμα του πληθυσμού μετακινείται προς τις μεγάλες πόλεις σε μια προσπάθεια μείωσης του υψηλού κόστους στις μετακινήσεις.

Τα πρόσφατα αποτελέσματα της απογραφής επιβεβαιώνουν τις μετακινήσεις αυτές.

Στα δεδομένα αυτά, οι δημοτικές αρχές καλούνται να προσπαθήσουν  να μειώσουν τις απαιτήσεις ενέργειας της τοπικής κοινότητας και ταυτόχρονα να παράξουν ενέργεια αντιμετωπίζοντας την μεγάλη γραφειοκρατία και την απροθυμία των εμπλεκομένων να συνδράμουν.

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός σε αυτή τη διαδικασία μετάβασης.

Η παράταξή μας, ΠΑΤΡΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, προγραμματίζει μέσω της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης να δώσει στους πολίτες τα κατάλληλα όπλα, ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά μια πόλη ενεργειακά σύγχρονη και ανεξάρτητη που θα ενώσει τους πολίτες και θα ενδυναμώσει τη συμμετοχή τους, ώστε να τους καταστήσει από απλούς καταναλωτές, έρμαιο στις ορέξεις των ενεργειακών κολοσσών, ενεργειακά ανεξάρτητους και ισχυρούς πολίτες.

Η στρατηγική της παράταξής μας εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες:

Άξονας 1: Ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου σε όλη την Πάτρα

Άξονας 2: Μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας

Άξονας 3: Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Το όραμά μας είναι η αναμόρφωση της Πάτρας σε μία πόλη η οποία θα χρησιμοποιεί σύγχρονες πηγές ενέργειας όπως κάθε Ευρωπαϊκή πόλη και ταυτόχρονα θα αυξάνει τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές.

Στο όραμα αυτό, ο πολίτης της Πάτρας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Θέλουμε να συνδιαμορφώνει το ενεργειακό ισοζύγιο, ώστε να απολαμβάνει ενεργειακή ασφάλεια και ποιότητα τόσο στις μετακινήσεις του όσο και στο εργασιακό και οικιακό του περιβάλλον.

Για τη διαμόρφωση της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης, υιοθετούνται έξι πυλώνες δράσης και ενεργειών θεμελιωμένοι στις βασικές αρχές μιας επιτυχούς διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Οι πυλώνες αυτοί είναι:

 1. Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου
 2. Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας
 3. Ενεργειακή ανεξαρτησία
 4. Παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ και έξυπνων δικτύων
 5. Μεταφορές μηδενικού άνθρακα

Η εγκατάσταση του δικτύου παροχής φυσικού αερίου στο σύνολο της πόλης της Πάτρας και για όλους τους δημότες αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα της παράταξης. Η Πάτρα πρέπει επιτέλους να αποκτήσει υποδομές και δίκτυο διανομής φυσικού αερίου όπως οι περισσότερες μεσαίες και μικρές πόλεις της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Η εξοικονόμηση και η ορθολογική χρήση της ενέργειας αποτελούν για την παράταξή μας σημαντικό πυλώνα έργων και δράσεων. Ουσιαστικά με γνώμονα τις δύο παραπάνω έννοιες δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για ολόκληρο το πρόγραμμα και πάνω σε αυτές αναπτύσσονται οι ιδέες και με βάση αυτές προτείνονται οι δράσεις και θα αξιολογείται η πορεία του εγχειρήματος.

Η παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, οι τεχνολογίες ΑΠΕ και τα Έξυπνα δίκτυα θα συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της πόλης που θα βασίζεται σε τρεις παράγοντες:

 1. Μειωμένες απαιτήσεις κατανάλωσης ενέργειας,
 2. Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και
 3. Διαχείριση έξυπνων δικτύων.

Όσο μικρότερη απαίτηση ενέργειας προκύπτει από τους βασικούς τομείς της κοινωνίας τόσο μικρότερη είναι η απαίτηση παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και τόσο πιο εύκολη είναι η διαχείρισή της από τα έξυπνα δίκτυα.

Οι μεταφορές μηδενικού άνθρακα αποτελούν τομέα στο οποίο η δραστηριότητα και τα επιτεύγματα του Δήμου σήμερα είναι στην κυριολεξία μηδενικά. Στόχος της στρατηγικής της παράταξής μας είναι η ενίσχυση των αναγκαίων υποδομών (δίκτυο σύγχρονων ποδηλατόδρομων, σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, λειτουργία αστικών μεταφορών με ηλεκτρικά οχήματα) καθώς επίσης και δημιουργία μίας κουλτούρας ενδυνάμωσης της ευρείας χρήσης ποδηλάτων και της δημιουργίας ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και μηδενικού άνθρακα δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας που θα εξυπηρετεί όλη την πόλη. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί αρκετά η χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης βελτιώνοντας και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Η στρατηγική επικεντρώνεται σε:

 • Ενεργειακά πράσινη πόλη, με σύγχρονες περιβαλλοντικές υποδομές
 • Συμμετοχική, με ενεργούς πολίτες
 • Ανάπτυξη συνεργατικών μηχανισμών

Οι πυλώνες αυτοί απαιτούν τολμηρές και γενναίες, αλλά απόλυτα αναγκαίες αποφάσεις, βασίζονται στις αδιαπραγμάτευτες αξίες της ευημερίας, της συνεργασίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, εγγυώνται την αποτελεσματικότητα και απαντούν στην αναγκαιότητα επείγουσας δράσης.

Στρατηγική επιδίωξη είναι οι ενεργειακοί στόχοι να συμβάλλουν καθοριστικά στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο για την τοπική οικονομία, να επιτύχουν τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να αναδείξουν τελικά την Πάτρα ως μια σύγχρονη πόλη με φιλόδοξους και επιτεύξιμους στόχους.

Εμβληματικός στόχος στο πλαίσιο της στρατηγικής αποτελεί η προτεραιότητα για τη δραστική και οριστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια κτίρια και τη μετατροπή τους σε μηδενικών εκπομπών με την καθολική εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών όπως αυτό του προτύπου του παθητικού κτιρίου. Παράλληλα στοχεύουμε στη δημιουργία κινήτρων για αντίστοιχες παρεμβάσεις στην ίδια λογική και στα ιδιωτικά κτίρια, κύρια αυτά της κατοικίας που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980.

3. Προτεινόμενα έργα ανά Πυλώνα

1ος Πυλώνας: Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου

Κατασκευή Αγωγού: Διεκδικούμε την κατασκευή αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου, προκειμένου να αποφευχθεί ο ενεργειακός αποκλεισμός της Πάτρας με όλες τις δυσμενείς συνέπειες αυτής της εξέλιξης. Επιπλέον η παράταξή μας στηρίζει την κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε όλη την Πάτρα (κέντρο και συνοικίες) με στόχο την κάλυψη κατά 100% των αναγκών όλων των δημοτών.

Μέχρι την έλευση του φυσικού αερίου με αγωγό στηρίζουμε σθεναρά την εγκατάσταση αποκεντρωμένων συστημάτων τροφοδοσίας του δικτύου της πόλης με φυσικό αέριο εφαρμόζοντας τους πιο αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας για την εγκατάστασή τους.

2ος Πυλώνας: Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας

2.1 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

 • Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων (δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων).
 • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Σχεδιασμός, μελέτη και χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας των κτιρίων και τη λειτουργία τους ως πρότυπο προς τους δημότες για την εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Ο Δήμος θα εφαρμόσει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, που θα οδηγήσουν στη μείωση του λειτουργικού τους κόστους και στη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών άνεσης. Παράλληλα με τις δράσεις αυτές ο Δήμος θα λειτουργήσει ως πρότυπο παράδειγμα για τους δημότες για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Τα υφιστάμενα κτίρια έχουν δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να φθάσει το 60%, ανάλογα με τη χρήση, όταν εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης.

Προτείνεται στα μεγάλα δημοτικά κτίρια να εγκατασταθεί σύστημα συλλογής και διαχείρισης των ενεργειακών δεδομένων, το οποίο θα καταγράφει την κατανάλωση, με σκοπό την βέλτιστη και οικονομικότερη λειτουργία του κτιριακού εξοπλισμού. Θα εφαρμοσθούν παθητικά συστήματα δροσισμού.

Δεδομένου ότι πρόκειται για υφιστάμενα κτίρια, θα εφαρμοσθούν τεχνικές ηλιοπροστασίας (σκίασης) με φυσική βλάστηση και σκίαστρα μόνιμα ή κινητά, εξωτερικά ή εσωτερικά των ανοιγμάτων. Από τις παραπάνω δράσεις αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων, θεωρείται ότι θα προκύψει εξοικονόμηση 30% στην κατανάλωση πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση και της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για θέρμανση και – κυρίως – ψύξη.

2.2 Ενεργειακή βελτίωση/αναβάθμιση δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και αλλού

 • Εγκατάσταση νέων λαμπτήρων, φωτιστικών, προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας
 • Λειτουργία συστήματος τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας
 • Χρήση εφαρμογών λογισμικού για τη διαχείριση ενέργειας με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και εξοικονόμησης δημοτικών χρηματικών πόρων
 • Λειτουργία εφαρμογών έξυπνης πόλης

Η αντικατάσταση λαμπτήρων αποτελεί σημαντικό και άμεσο μέτρο ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του τριτογενούς τομέα, το οποίο παρουσιάζει άμεσα αποτελέσματα. Η αντικατάσταση λαμπτήρων στα δημοτικά κτίρια και τις δημοτικές υποδομές είναι βραχυπρόθεσμο αλλά και μεσοπρόθεσμο μέτρο. Προγραμματική θέση της παράταξης είναι η αντικατάσταση υπαρχόντων λαμπτήρων ενέργειας.

Ο τομέας του Δημοτικού φωτισμού απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις. Η παράταξη προτείνει την πλήρη αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων σε δημόσιους χώρους με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Επίσης προτείνεται η εγκατάσταση έξυπνου δικτύου φωτισμού οδών και κοινόχρηστων χώρων ανάλογα με την κίνηση, ώστε να εξοικονομείται ενέργεια. Με την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 16.750,03 MWh/a και μείωση των εκπομπών του CO2 κατά 19.245,78 t CO2.  Ωστόσο η αντικατάσταση των λαμπτήρων δεν είναι αρκετή. Η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου για τη διαχείριση του συστήματος φωτισμού οδών και πλατειών είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσει τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος. Προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος κεντρικού ελέγχου σε τμήματα του φωτισμού που θα επιλεγούν, μέσω ψηφιακής εφαρμογής. Η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας με την εφαρμογή αυτού του συστήματος είναι περίπου 40% και, θεωρώντας ότι θα εφαρμοσθεί στο 30% του φωτισμού οδών και πλατειών, θα προκύψει επιπλέον εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 730 MWh/a και μείωση των εκπομπών του CO2 κατά 840 t CO2.

Σημαντική προσπάθεια προτείνεται στην εξοικονόμηση ενέργειας στις δημοτικές εγκαταστάσεις. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται 232.000 kWh/a, που αντιστοιχεί στο 0,0001% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου και στο 0,00104% των εκπομπών CO2. Υπάρχει η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στα αντλιοστάσια με την αντικατάσταση των ηλεκτροκινητήρων με νέους ενεργειακής κλάσης IE3 ή καλύτερης. Παράλληλα, η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου θα συνεισφέρει στην πολιτική εξοικονόμησης. Συνολικά εκτιμάται ότι το συνδυαστικό αποτέλεσμα των δύο δράσεων θα είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 30%. Επομένως, η αναμενόμενη εξοικονόμηση είναι 69,7 MWh/a ηλεκτρικής ενέργειας και 80,2 t CO₂. Η χρήση συστημάτων ρύθμισης στροφών των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών, είναι μια δράση που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Τέλος, η παράταξη θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης. Μέσα από την εκστρατεία ενημέρωσης, ο Δήμος θα ενθαρρύνει τους πολίτες να αναβαθμίσουν ενεργειακά το κέλυφος των κτιρίων του τριτογενούς τομέα (κυρίως καταστήματα και γραφεία). Οι κύριες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης είναι η εγκατάσταση θερμομόνωσης στα αδιαφανή στοιχεία του κελύφους και η αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων.

2.3 Ίδρυση και λειτουργία γραφείου αντιμετώπισης ενεργειακής φτώχειας και ενημέρωσης-συμβουλευτικής για παρεμβάσεις εξοικονόμησης.

Η παράταξη θέτει τον πολίτη στο κέντρο της στρατηγικής και στην υλοποίηση άμεσων μέτρων και παρεμβάσεων για την ανακούφιση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Σημαντικά έργα και δράσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή ένδεια του πολίτη περιλαμβάνουν:

 • Καταγραφή ενεργειακά ευάλωτων οικογενειών
 • Τεχνική υποστήριξη σε οικογένειες που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχια με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και των λογαριασμών του ρεύματος
 • Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με συμμετοχή των οικογενειών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα υποστήριξης και που θα είναι οι κύριοι αποδέκτες της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ

 

2.4 Ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

Σημαντικά έργα και δράσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν την επιμόρφωση και εκπαίδευση του πολίτη σε συνεργασία με φορείς της πόλης και περιλαμβάνουν:

 • Διοργάνωση ημερίδων για εκπαίδευση και ενημέρωση πολιτών από επιστήμονες της περιοχής σε συνεργασία με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και μηχανικούς του δήμου.
 • Ημερίδες και εκπαίδευση για την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία
 • Συνεργασία με πανεπιστήμια σε θέματα πρακτικής άσκησης, διπλωματικών και διδακτορικών εργασιών

3ος Πυλώνας: Ενεργειακή ανεξαρτησία

3.1 Ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων

 • Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων σε σχολικά συγκροτήματα στο δήμο με τη συμμετοχή των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και του Δήμου
 • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου και μετατροπή του σε κόμβο καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου

 

3.2 Τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική για την προμήθεια ενέργειας χαμηλού άνθρακα και τον τρόπο αποθήκευσης

Η ηλεκτροπαραγωγή στο Δήμο θα πρέπει να αποτελέσει τον κύριο πυλώνα μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Ο στόχος που έχει τεθεί για το 2030 ανέρχεται στο 40% μείωση των εκπομπών CO2 και θεωρείται ένας αρκετά απαιτητικός στόχος. Για την επίτευξή του λοιπόν κρίνεται απαραίτητη η συνεισφορά ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας.

Επομένως, καλείται ο Δήμος να αναζητήσει επενδύσεις για την υλοποίηση εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Πάρκων. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η εγκατάσταση μικρών Φ/Β μονάδων των 20-50 ΚWp ώστε η παραγωγή τους να συνεισφέρει στην ενεργειακή ανεξαρτησία του Δήμου.

Άλλες δράσεις και έργα που προτείνονται από την παράταξη για την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας του Δήμου είναι:

 • Μικρά αιολικά πάρκα μιας 1-2 μικρών ανεμογεννητριών μέσα σε παραγωγικές μονάδες
 • Έμφαση στην παραγωγή ΑΠΕ πάνω στα κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά
 • Μικρά περιαστικά πάρκα ΑΠΕ στα πλαίσια ενεργειακών κοινοτήτων και ΜΜΕ
 • Πιλοτικές υποδομές για χρήση υδρογόνου σε δημοτικά κτίρια ή οχήματα

4ος Πυλώνας: Παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ και έξυπνων δικτύων

4.1 Eγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ σε νεόδμητα κτίρια που εξυπηρετεί ανάγκες του Δήμου

 • Διεκδίκηση τα νέα σχολεία του Δήμου να είναι πιστοποιημένα ως Passive House Plus
 • Δίκτυο έξυπνης διαχείρισης των ΑΠΕ
 • Μέτρηση και μείωση κατανάλωσης της ενέργειας στα δημοτικά κτίρια

5ος Πυλώνας: Μεταφορές μηδενικού άνθρακα

5.1 Εκσυγχρονισμός του στόλου οχημάτων και ενίσχυση του δικτύου ποδηλατοδρόμων της πόλης

Ο τομέας των μεταφορών καλύπτει το 27% της κατανάλωσης ενέργειας στο Δήμο και είναι υπεύθυνος σχεδόν για το 11% των εκπομπών CO2 και για εκπομπές άλλων ρύπων, που έχουν μεγάλη επίδραση στην υγεία των δημοτών (οξείδια του αζώτου, σωματίδια). Για το λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις που προτείνονται για το Δήμο είναι οι εξής:

 • Παρεμβάσεις στο στόλο οχημάτων του Δήμου
 • Ενέργειες προώθησης εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (χρήση ποδηλάτου, πεζή μετακίνηση)
 • Εκπαίδευση, επιμόρφωση των κατοίκων.
 • Περαιτέρω προώθηση του ποδηλάτου στο εμπορικό τμήμα της πόλης
 • Δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων
 • Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης για ποδήλατα, με αντικλεπτική πρόληψη.
 • Ενσωμάτωση του ποδηλάτου στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

Τα απορριμματοφόρα καταναλώνουν το 51,9% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης των δημοτικών οχημάτων, δηλαδή 3.964,5 MWh/a. Ο γενικότερος σχεδιασμός της διαδικασίας αποκομιδής απορριμμάτων με τη βελτιστοποίηση των θέσεων των κάδων συλλογής και των δρομολογίων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 5%.

Υπολογίζεται ότι το 50% των οχημάτων έχουν κυκλοφορήσει πριν το 2000, όταν τέθηκε σε ισχύ το πρότυπο EURO 3, επομένως είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Προτείνεται ο Δήμος να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα σταδιακής απόσυρσης των οχημάτων αυτών με νέα οχήματα τεχνολογίας EURO 5, που κατά μέσο όρο παρουσιάζουν μείωση της κατανάλωσης κατά 20%. Από τα οχήματα που είναι παλαιότερης τεχνολογίας η κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 2.245,25 MWh/a για τα πετρελαιοκίνητα – η αντίστοιχη κατανάλωση για τα βενζινοκίνητα είναι 265.91 MWh/a και δε θεωρείται σημαντική. Με την ανανέωση του στόλου θα επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης κατά 500 MWh/a και αντίστοιχη μείωση των ρύπων 125 t CO2.

Η χρήση του ποδηλάτου στις μικρές καθημερινές αποστάσεις που διανύουν οι κάτοικοι του Δήμου μπορεί να αποτελέσει λύση στα προβλήματα συμφόρησης, που παρατηρούνται στην πόλη. Βασικός προγραμματικός άξονας της παράταξης είναι η επέκταση των δικτύων ποδηλατοδρόμων και μεταβολή της οδηγικής συμπεριφοράς απέναντι στα ποδήλατα. Η κύρια δράση του Δήμου σε αυτή την κατεύθυνση είναι η ενημέρωση των πολιτών και η ευαισθητοποίησή τους, για την αυξημένη χρήση του ποδηλάτου. Η δράση εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 1%. Η πεζή μετακίνηση μπορεί να προωθηθεί για τις μετακινήσεις στο κέντρο του Δήμου, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Για να προωθηθεί το περπάτημα, θα πρέπει, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η ποιότητα των πεζοδρομίων και η συνέχειά τους, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση και να αυξάνεται σταδιακά η διανυόμενη διαδρομή. Οι παραπάνω δράσεις πρέπει να συνδυαστούν με τη δημιουργία χώρων στάθμευσης. Η δράση εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 2%.

Σημαντικότερη προτεραιότητα της παράταξης είναι η δράση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών CΟ2 απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις καθημερινές τους ασχολίες. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος θα ενημερώσει τους πολίτες του και θα τους κάνει κοινωνούς στο όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθούν οι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό και στον τριτογενή τομέα.

5.2 Εγκατάσταση δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Πρόταση της παράταξης είναι η προετοιμασία του Δήμου για την ηλεκτρική «εποχή» στις μετακινήσεις, η οποία είναι πολύ κοντά μας. Προτείνεται ο Δήμος να ετοιμάσει τις απαραίτητες υποδομές για την κυκλοφορία και χρήση ηλεκτρικών οχημάτων όπως:

 • Δημιουργία χώρων στάθμευσης
 • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των μεταφορών
 • Δημιουργία δημοτικού δικτύου φορτιστών