Ένας σύγχρονος Δήμος οφείλει να είναι το στήριγμα και το μέσο για την ανάπτυξη του αθλητισμού με κάθε έννοια, για κάθε δημότη του. Ο αθλητισμός δεν έχει σύνορα, δεν έχει όρια η χρώματα, απαιτεί εξωστρέφεια, μοντέρνες αντιλήψεις, όραμα και πρόγραμμα.

Σκοπός μας είναι η ενίσχυση του σωματειακού και αγωνιστικού αθλητισμού, η δημιουργία υποδομών για άτομα με κάθε μορφής αναπηρίας, η εκπαίδευση των πολιτών σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής, η ανάπτυξη της φιλοσοφίας της δια βίου άθλησης και εν γένει η ανάπτυξη της πόλης μέσω αυτού.

Για να κάνουμε τα λόγια πράξη, όμως, θα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα. Μερικές από τις άμεσες προτεραιότητές μας είναι:

 • Εφαρμογή σε όλο το εύρος των γηπεδικών εγκαταστάσεων του νομοθετικού πλαισίου για την πρόσβαση και χρήση αυτών από άτομα με αναπηρία
 • Παρεμβάσεις βελτίωσης γηπέδων εντός σχολικών μονάδων για την ασφάλεια των μαθητών αλλά και τη διερεύνηση δυνατότητας χρήσης αυτών εκτός ωραρίου λειτουργίας των σχολείων
 • Διαμόρφωση χώρων ήπιων μορφών άσκησης όπως διαδρομές περιπάτου, ανοιχτά γυμναστήρια και ανοιχτά γήπεδα, για χρήση από τους κατοίκους όλων των διαμερισμάτων και κοινοτήτων του δήμου
 • Ανάπτυξη θαλάσσιων σπορ μέσω της στήριξης των σωματείων της πόλης και διοργάνωση αγώνων στη θαλάσσια περιοχή του δήμου, σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες
 • Μελέτη και ένταξη των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης

 

1. Εισαγωγή

Αθλητισμός είναι μια λέξη με πολλές έννοιες, μια λέξη η οποία στα αυτιά του κάθε συμπολίτη μπορεί να μεταφραστεί διαφορετικά. Σωματική υγεία, ψυχική υγεία, διασκέδαση, προσπάθεια, πόνος, επιτυχία είναι κάποιες από αυτές. Υπάρχουν όμως και κάποιες λέξεις οι οποίες δεν ταιριάζουν δίπλα της όπως πολιτικά συμφέροντα και προσωπικά οφέλη.

Ένας σύγχρονος Δήμος οφείλει να είναι το στήριγμα και το μέσο για την ανάπτυξη του αθλητισμού με κάθε έννοια, για κάθε δημότη του. Ο αθλητισμός δεν έχει σύνορα, δεν έχει όρια ή χρώματα, απαιτεί εξωστρέφεια, μοντέρνες αντιλήψεις, όραμα και πρόγραμμα.

Σκοπός μας θα είναι η ενίσχυση του σωματειακού και αγωνιστικού αθλητισμού, η εκπαίδευση των πολιτών σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής και η ανάπτυξη της φιλοσοφίας της δια βίου άθλησης και εν γένει η ανάπτυξη της πόλης μέσω αυτού.

Για να κάνουμε τα λόγια πράξη όμως θα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα. Σας παραθέτουμε λοιπόν τις προτεραιότητές μας.

2. Οι προτεραιότητές μας

1. Πρόσβαση ΑμεΑ

Μελέτη και δημιουργία υποδομών για τους συμπολίτες με κάθε μορφή αναπηρίας, ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, δυνατότητα θέασης των αγωνιστικών χώρων από πλεονεκτικό σημείο αλλά και τη δυνατότητα χρήσης αυτών σε μεγάλο αριθμό αθλημάτων.

 • Εφαρμογή σε όλο το εύρος των γηπεδικών εγκαταστάσεων του νομοθετικού πλαισίου για την πρόσβαση και χρήση αυτών από άτομα με αναπηρία.
 • Κατασκευή WC για άτομα με κινητικά προβλήματα σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού για πρόσβαση και χρήση των εγκαταστάσεων από άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.

2. Σχολικός αθλητισμός

Συνεργασία με το γραφείο φυσικής αγωγής και τα γραφεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με σκοπό να ενισχυθεί ο σχολικός αθλητισμός. Παραχώρηση εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης και εκδρομών των σχολείων μας.

 • Εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με αθλητικό εξοπλισμό, μέσω αναζήτησης χρηματοδοτικών πόρων.
 • Ετήσιος προγραμματισμός σχολικών εκδρομών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου και εκμάθηση αθλημάτων σε συνεργασία με περιφερειακούς ομοσπονδιακούς προπονητές, αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, αλλά και σωματεία της πόλης.
 • Παρεμβάσεις βελτίωσης γηπέδων εντός σχολικών μονάδων για την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την διερεύνηση δυνατότητας χρήσης αυτών εκτός ωραρίου λειτουργίας των σχολείων.

3. Διεκδίκηση διοργανώσεων

Ο Δήμος θα έχει άμεση συνεργασία με τις ομοσπονδίες και τα σωματεία για την διεκδίκηση και συνδιοργάνωση μεγάλης αλλά και μικρότερης εμβέλειας αθλητικών διοργανώσεων πανελλήνιου και διεθνούς επιπέδου.

 • Εναρμόνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων με τις απαιτούμενες διεθνείς προδιαγραφές για την φιλοξενία διοργανώσεων πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας.
 • Συνεργασία με τις μονάδες φιλοξενίας της περιοχής, συντονισμό και δημιουργία πλάνου δράσης με σκοπό τη φιλοξενία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών κατά τις ημέρες διεξαγωγής μεγάλων διοργανώσεων.

4. Αρωγός σε σωματεία και διοργανώσεις

Ο Δήμος θα είναι αρωγός στην προσπάθεια των αθλητικών σωματείων για ανάπτυξη των τμημάτων υποδομών, προαγωνιστικών και αγωνιστικών τμημάτων τους. Για το λόγο αυτό θα προσφέρει υλικοτεχνική κάλυψη και τη δυνατότητα συνδιοργάνωσης αθλητικών γεγονότων. Επίσης προβλέπεται ανάπτυξη των πρωταθλημάτων επαγγελματικών τάξεων σε μεγάλο αριθμό αθλημάτων. Όλα τα παραπάνω θα προκύπτουν μετά από ετήσιο προγραμματισμό.

 • Υλικοτεχνική κάλυψη για τη βελτίωση της ποιότητας των προπονήσεων των αθλητών όλων των κατηγοριών.
 • Παροχή εξοπλισμού ένδυσης και υπόδησης σε διακεκριμένους αθλητές και αθλήτριες του δήμου.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για αθλητές και γονείς σε συνεργασία με ομοσπονδίες και σωματεία.

5. Μαζικός αθλητισμός

Ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού σημαίνει βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών μας. Λειτουργία των προγραμμάτων άθλησης για όλους, για παιδιά, γυναίκες, άτομα με αναπηρίες αλλά και την τρίτη ηλικία.

 • Εκτέλεση προγραμμάτων άθλησης για όλους μέσα από κρατικά προγράμματα αλλά και απασχόληση πτυχιούχων γυμναστών από το δήμο.
 • Διαμόρφωση χώρων ήπιων μορφών άσκησης όπως διαδρομές περιπάτου, ανοιχτά γυμναστήρια, ανοιχτά γήπεδα, για χρήση από τους κατοίκους όλων των διαμερισμάτων και κοινοτήτων του δήμου.

6. Υδάτινος και παράκτιος αθλητισμός

Αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου της πόλης αλλά και του γεωγραφικού της πλεονεκτήματος για την ανάπτυξη του θαλάσσιου αθλητισμού και των παράκτιων σπορ. Στη διεθνή σκηνή δημιουργούνται και αναπτύσσονται ταχύτατα νέα σπορ και παράκτιες δράσεις και η Πάτρα οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

 • Ανάπτυξη θαλάσσιων σπορ μέσω της προσέγγισης και στήριξης των σωματείων της πόλης και διοργάνωση αγώνων στη θαλάσσια περιοχή του δήμου, σε συνεργασία πάντα με τις αθλητικές ομοσπονδίες.
 • Δημιουργία μονίμων εγκαταστάσεων για αθλήματα στην άμμο.

7. Αξιοποίηση και δημιουργία εγκαταστάσεών

 • Αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου, εκτελώντας τις απαραίτητες παρεμβάσεις και εργασίες, ώστε να είναι απολύτως λειτουργικές.
 • Αξιοποίηση χαρακτηρισμένων εκτάσεων ή εύρεση νέων, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλα τα διαμερίσματα και τις κοινότητες του δήμου.

8. Ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεών – Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων & προγραμμάτων

Με σκοπό την μείωση του κόστους λειτουργίας αλλά και τη βελτίωση των παροχών των υφιστάμενων δημοτικών εγκαταστάσεων, προβλέπεται η μελέτη και η ένταξη αυτών σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.

Θέλουμε πράσινες εγκαταστάσεις, γιατί αθλητισμός και φύση είναι ένα!

9. Αθλητικός τουρισμός

Με άξονες αφενός τη συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και αφετέρου τη στενή συνεργασία με αθλητικές ομοσπονδίες, επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε από κοινού προτάσεις των αθλητικών ομοσπονδιών για διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων περιφερειακού επιπέδου, πανελληνίου αλλά και διεθνούς, ώστε να καταστεί η πόλη μητροπολιτικός αθλητικός πόλος και πρωταγωνιστής στις αθλητικές εξελίξεις της χώρας.

Η διοργάνωση τέτοιων αθλητικών γεγονότων, σε όλη τη διάρκεια του έτους, με κεντρικό συντονισμό και αρμονικά κατανεμημένων, θα δημιουργήσει αθλητικό τουρισμό με πολλαπλά οικονομικά οφέλη για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.