Στην «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» και προσωπικά ο επικεφαλής της υποψήφιος Δήμαρχος Βασίλης Αϊβαλής, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε δράσεις μέσα στις γειτονιές, σε κάθε σημείο της πόλης, να συνεργαστούμε με τους τοπικούς Συλλόγους εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Σύλλογοι Δασκάλων και ΟΛΜΕ), με την Ομοσπονδία και τις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατή πηγή ενημέρωσης και να γίνουμε οι φορείς της αλλαγής και του νέου και στον τομέα της Παιδείας.

Μερικοί από τους στόχους μας της πρώτης θητείας μας ως Δημοτική Αρχή:

 1. Επαναφορά του θεσμού του σχολικού φύλακα, ένα θεσμό απαραίτητο κι ιδιαίτερα ουσιαστικό για τη φύλαξη κι επιστασία των κτιρίων.
 2. Άμεση προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος στα Νηπιαγωγεία επί της οδού Παναχαϊκού (7ο και 54ο Νηπιαγωγεία Πατρών), στην Αγυιά (34ο και 16ο Νηπιαγωγεία Πατρών), καθώς επίσης και στο Μπεγουλάκι με επέκταση των κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου (45ο Δημοτικού Σχολείου Πατρών).
 3. Άμεσος αντισεισμικός έλεγχος και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σε όλες τις σχολικές μονάδες.
 4. Επαρκής χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών και σχολικών κοινοτήτων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων.
 5. Συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε κανένας μαθητής που δικαιούται μετακίνησης από και προς το σχολείο του να μη μένει ακάλυπτος, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μαθητές ΑμεΑ προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής.
 6. Αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος των μαθητών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 7. Δωρεάν ιατρική κάλυψη των υποχρεωτικών Ατομικών Δελτίων Υγείας του Μαθητή. Φροντίδα πλήρους εμβολιασμού των πρωτο-εισερχόμενων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ειδικά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 8. Ενίσχυση του θεσμού του κοινωνικού φροντιστηρίου για τους μαθητές των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Εισάγουμε το θεσμό του εκπαιδευτικού της γειτονιάς.
 9. Ίδρυση ικανού αριθμού δημοτικών Παιδικών Σταθμών (κέντρα παιδικής φροντίδας για ηλικίες έως 4 ετών).
 10. Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων. Προχωράμε ένα βήμα ακόμα και προτείνουμε τη δημιουργία «Οικολογικού Σχολείου».

Θέσεις Παράταξης για τον Άξονα Παρέμβασης «Παιδεία»

1. Ιστορική Αναδρομή

Ανατρέχοντας στη μεταρρύθμιση του 2011 στην Αυτοδιοίκηση, με τη δημιουργία των Καλλικρατικών Δήμων και τη συγχώνευση μικρότερων Δήμων, διαπιστώνουμε ότι επήλθαν μεγάλες και βαθιές τομές σε όλους τους τομείς της Αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού.

Εξίσου σημαντικές ήταν και οι τομές στον τομέα της Παιδείας.

Με τον «Καλλικράτη» πολλές Σχολικές Επιτροπές που μέχρι τότε υπήρχαν (αφού κάθε σχολική μονάδα ή συγκρότημα αποτελούσε μια ξεχωριστή Σχολική Επιτροπή με δικό της ΑΦΜ), καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν και δημιουργήθηκε μία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και μία αντίστοιχη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη νομική οντότητα «Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου» και με ένα ΑΦΜ τόσο για τις σχολικές μονάδες όσο και για τη Σχολική Επιτροπή.

Ως αρμοδιότητες της κάθε Σχολικής Επιτροπής ορίστηκαν:

 1. Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).
 2. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
 3. Η εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις σχολικές επιτροπές που διέπονται από την 13172/24.3.1995 (ΦΕΚ 217 Β΄) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως κάθε φορά ισχύει (παρ.5 του άρθρου 243 του Ν.3463/2006).
 4. Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.
 5. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
 6. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Όλοι εμείς που συμπορευόμαστε με το δημοτικό συνδυασμό «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» και προσωπικά ο επικεφαλής υποψήφιος Δήμαρχος Βασίλης Αϊβαλής, αντιλαμβανόμαστε ότι η Παιδεία και ο Πολιτισμός πρέπει να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στο δημοτικά ζητήματα.

Στην «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε δράσεις μέσα στις γειτονιές, σε κάθε σημείο της πόλης, να συνεργαστούμε με τους τοπικούς Συλλόγους εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Σύλλογοι Δασκάλων και ΟΛΜΕ), με την Ομοσπονδία και τις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατή πηγή ενημέρωσης και να γίνουμε οι φορείς της αλλαγής και του νέου και στον τομέα της Παιδείας.

2. Υπάρχουσα Κατάσταση

Στον Καλλικρατικό Δήμο της Πάτρας υπάρχουν:

Α. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 96 Νηπιαγωγεία Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα, 6 Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής, κι 1 Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, 73 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Ενιαίου Τύπου, 6 Ολοήμερα Σχολεία Ειδικής Αγωγής και 2 Ολοήμερα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.

Β Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 30 Ημερήσια Γυμνάσια, 2 Εσπερινά Γυμνάσια, 1 Πρότυπο Γυμνάσιο, 1 Πειραματικό Γυμνάσιο, 1 Μουσικό Σχολείο, 9 Ημερήσια ΓΕΛ, 1 Εσπερινό ΓΕΛ, 1 Εκκλησιαστικό Λύκειο, 1 Πρότυπο ΓΕΛ κι 1 Πειραματικό ΓΕΛ.

Επίσης λειτουργούν 3 Εσπερινά ΕΠΑΛ, 6 Ημερήσια ΕΠΑΛ, 2 Εργαστηριακά Κέντρα, 1 ΕΕΕΕΚ, κι 1 ΕΝΕΓΥΛ.

Είναι σημαντικό να πούμε ότι είκοσι επτά (27) Νηπιαγωγεία μας στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτίρια, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο και ασφαλές εκπαιδευτήριο, ενώ καμία νέα ανέγερση δεν πραγματοποιήθηκε επί Δημαρχίας Πελετίδη!

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών τα οποία καθημερινά χρήζουν μικροεπεμβάσεων και συντηρήσεων μεγαλύτερης ή μικρότερης εμβέλειας.

3. Στοχοθέτηση – Δράσεις

Η Δημοτική Παράταξη «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» κι όλοι εμείς που τη συγκροτούμε καταθέτουμε με αίσθημα ευθύνης τις θέσεις μας για το τι σημαίνει Παιδεία στις αρμοδιότητες του Δήμου της Πάτρας, οριοθετούμε τους στόχους μας και τους θέτουμε στην κρίση των συμπολιτών μας:

 1. Αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή μας, στα ζητήματα Παιδείας, η λαϊκή συμμετοχή πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των όποιων αποφάσεων. Σύλλογοι Γονέων, γονεϊκό κίνημα, μαθητικό κίνημα, φορείς και οργανώσεις, θα πρέπει να έχουν λόγο στις αποφάσεις. Όλοι εμείς συνδιαμορφώνουμε την πολιτική του Δήμου στην Παιδεία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καταθέτοντας προτάσεις, αφουγκραζόμενοι τα «θέλω» του Πατραϊκού λαού και προχωρώντας σε τομές για το καλό των μαθητών, της νεολαίας και των γονιών τους. Δεν μπορεί και δεν πρέπει θέματα παιδείας να είναι αποφάσεις «κλειστών» ομάδων, οι οποίες θα λαμβάνονται στους άψυχους τοίχους δημοτικών γραφείων. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι ο πολίτης της Πάτρας και το πώς αυτός θα γίνει συνδιαμορφωτής των εξελίξεων-αλλαγών.
 2. Ο Δήμος της Πάτρας θα πρέπει να αξιοποιήσει την παρουσία των τριών Ανώτατων Ιδρυμάτων της Πόλης – Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Παράρτημα), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – και μαζί να συνδιαμορφώσουν πολιτικές συνεργασίας και αξιοπιστίας στα ζητήματα τα οποία αφορούν: την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών των φοιτητών που έρχονται στην πόλη μας, την εκπόνηση μελετών κι ερευνών που αφορούν την ποιότητα ζωής της πόλης μας, την παρακολούθηση των μεγάλων έργων υπό το επιστημονικό κύρος και την αξιοπιστία των ειδικών επιστημόνων τους. Θέλουμε ένα Πανεπιστήμιο ζωντανό κύτταρο στη ζωή της Πάτρας.
  Αναζητούμε την ουσιαστική Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο με γνώμονα την ανάπτυξη, την έρευνα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η φοιτητιώσα νεολαία μας αποτελεί τη μαγιά για να φτιαχτεί μια καλύτερη κοινωνία. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται όραμα, κίνητρα και στοχοθεσία, ενώ με το προσωπικό τους μεράκι μπορούν να πετύχουν πολλά. Οι φοιτητές μας, ειδικά όσοι έρχονται από άλλα μέρη, πρέπει να αγαπήσουν την πόλη μας σα δική τους πόλη. Το Πανεπιστήμιο πρέπει να γίνει ο κρίκος που θα συνδέσει το φοιτητή με την πόλη και το όφελος να είναι αμφίπλευρο. Οι σπουδές τους θα πρέπει να αναβαθμιστούν ποιοτικά και να απορροφηθούν κονδύλια που θα βοηθήσουν στο εγχείρημα. Επίσης το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να συνεργαστεί με τη δημοτική αρχή και να εκπονηθούν μελέτες οι οποίες θα έχουν παραγόμενο όφελος για την πόλη μας με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) είναι επιστήμονες κι η χρησιμότητά τους σε πολλά ζητήματα θα ήταν υπερπολύτιμη. Η αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων-δυναμικού είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας.
 3. Επαναφέρουμε το θεσμό του σχολικού φύλακα ο οποίος συνεχώς «εξαφανίζεται» από την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων ειδικά στα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα Α/μιας αλλά και Β/μιας. Είναι ένας θεσμός απαραίτητος κι ιδιαίτερα ουσιαστικός για τη φύλαξη κι επιστασία των κτιρίων. Τα φαινόμενα παραβατικότητας τα οποία αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό την εποχή της πανδημίας αλλά και μετά από αυτή χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και εξεύρεσης λύσεων. Το συγκρότημα δεν είναι ένα άψυχο κτίριο. Χρησιμοποιείται για μάθηση τις πρωινές ώρες κι άλλες δραστηριότητες μετά το μεσημέρι. Ο κόσμος που το επισκέπτεται πρέπει να νιώθει ασφάλεια κι όχι να είναι αυτό το ζωντανό κύτταρο έρμαιο στα χέρια παραβατικών ομάδων.
 4. Αντιμετώπιση της σχολικής στέγης και των κτιριακών προβλημάτων των σχολείων όλων των βαθμίδων, με άμεσα μέτρα αλλά και με εκπόνηση μεσοπρόθεσμου σχεδίου. Ανέγερση νέων κτιρίων Νηπιαγωγείων, αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος στέγης τους (27 Νηπιαγωγεία του Δήμου Πάτρας σε ενοικιαζόμενα κτίρια, μερικά εξ αυτών παντελώς ακατάλληλα). Άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος στα Νηπιαγωγεία επί της οδού Παναχαϊκού (7ο και 54ο Νηπιαγωγεία Πατρών), στην Αγυιά (34ο και 16ο Νηπιαγωγεία Πατρών), καθώς επίσης και στο Μπεγουλάκι με επέκταση των κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου (45ο Δημοτικού Σχολείου Πατρών).
 5. Άμεσος αντισεισμικός έλεγχος και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σε όλες τις σχολικές μονάδες. Ειδικά φέτος, σε πολλά σχολεία παρατηρήθηκε μετά από ελέγχους που έγιναν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ανεπαρκής πυρασφάλεια, καθώς δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων, τα οποία δεσμεύτηκε η παρούσα δημοτική αρχή να πληρώσει, χωρίς ωστόσο να γίνει κάποια ουσιαστική ενέργεια επίλυσης του ζητήματος.
 6. Λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων ως κέντρα αθλοπαιδιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων τις ώρες μη λειτουργίας τους. Συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων στη μετατροπή των σχολικών κτιρίων σε κέντρα νεότητας και αθλητισμού. Βελτίωση των αθλητικών χώρων σχολείων (τοποθέτηση τάπητα, προμήθεια αθλητικού υλικού κλπ). Εφαρμόζουμε πολιτική ανοιχτών σχολείων στις τοπικές κοινωνίες για αθλητικές ή άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι σχολικές μονάδες ολοκληρώνουν πλέον τα προγράμματά τους στις 4 και 5 μ.μ. Οι Σύλλογοι Γονέων σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό δυναμικό (δ/ντης, σύλλογος διδασκόντων), καθώς και τη δημοτική αρχή μπορούν να μετατρέψουν τους χώρους των σχολείων σε κέντρα ψυχαγωγίας, αθλοπαιδιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων (αθλήματα, ζωγραφική, σκάκι, φιλαναγνωσία, προβολή φιλμ, ομιλίες ειδικών για θέματα που αφορούν την οικογένεια, τους μαθητές κ.λπ.). Να λειτουργήσουν κατ’ ουσία σα μικρά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).
 7. Επαρκής χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών και σχολικών κοινοτήτων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες λειτουργικών εξόδων με σκοπό ένα αυτοδύναμο σχολικό κέντρο και να μην αναγκάζονται τα σχολεία να αναζητούν χρηματοδότηση από άλλες πηγές.
 8. Συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε κανένας μαθητής που δικαιούται μετακίνησης από και προς το σχολείο του να μη μένει ακάλυπτος. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρχει για τους μαθητές ΑμεΑ προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ώστε να καλύπτονται οι μετακινήσεις τους από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων.
 9. Αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος των μαθητών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με τις δομές και οργανισμούς πρόνοιας και φροντίδας του Δήμου Πάτρας. Θα απαιτήσουμε από την Πολιτεία για παροχή δωρεάν γευμάτων για το σύνολο των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Πατρέων.
 10. Δωρεάν ιατρική κάλυψη των υποχρεωτικών Ατομικών Δελτίων Υγείας του Μαθητή. Φροντίδα πλήρους εμβολιασμού των πρωτο-εισερχόμενων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ειδικά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Λειτουργία ειδικού κλιμακίου ιατρών και νοσηλευτών στην αρχή κάθε σχολικού έτους, με σκοπό την επίσκεψη στις σχολικές μονάδες και με γονική άδεια, τη διερεύνηση των ιατρικών αναγκών των μαθητών (επαρκής εμβολιασμός, ιατρικές συμβουλές, παροχή οδηγιών ιατρικών εξετάσεων κ.λπ.).
 11. Ενίσχυση του θεσμού του κοινωνικού φροντιστηρίου για τους μαθητές των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Προσβλέπουμε, όχι μόνο να διατηρηθεί ο θεσμός αλλά και να εξελιχθεί. Να μην είναι μόνο Φροντιστήριο μαθημάτων όσων παιδιών έχουν ελλείψεις μαθησιακές, αλλά ανάλογα με την ηλικία (π.χ. άλλες οι ανάγκες μαθητών πρώτων τάξεων του δημοτικού, άλλες των μαθητών ηλικίας 12 ή 15 ετών). Προτείνουμε τη λειτουργία τους κατά τα πρότυπα των ΚΔΑΠ. Εισάγουμε το θεσμό του εκπαιδευτικού της γειτονιάς (με εξεύρεση εθελοντών εκπαιδευτικών), οι οποίοι είναι καταρτισμένοι στο αντικείμενο (χορός, μουσική, τραγούδι, άθληση κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, οι γειτονιές και τα σχολεία γίνονται πολιτιστικά κέντρα. Εξετάζουμε επίσης την περίπτωση να μπορούν να διατεθούν κι άλλοι χώροι για το σκοπό αυτό (αθλητικά κέντρα, πνευματικά κ.α.).
 12. Προτείνουμε τη λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Αναγνωστηρίου ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. Είναι πολύ σημαντική η θέση που πρέπει να έχει το βιβλίο στη ζωή μας κι ειδικά στη νεολαία μας. Η γενιά του υπολογιστή του tablet και του ‘’ποντικιού’’ που αντικατέστησε το μολύβι πάσχει από μελέτη και παραγωγή λόγου και ιδεών. Οι χώροι αυτοί θα μπορούν να λειτουργούν και ως κέντρα βιωματικών εργαστηρίων και εκπόνησης σχολικών εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές, με κατάλληλο προσωπικό εκπαιδευτών.
 13. Ίδρυση ικανού αριθμού δημοτικών Παιδικών Σταθμών (κέντρα παιδικής φροντίδας για ηλικίες έως 4 ετών). Πολλοί γονείς δυσκολεύονται οικονομικά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των ιδιωτικών παιδικών σταθμών και θα ήταν σημαντικό όφελος για τις νέες οικογένειες.
 14. Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα, προτείνουμε την τοποθέτηση έξυπνου φωτισμού LED και επισκευή κακοτεχνιών σε όλα τα σχολεία. Υλοποίηση βιοκλιματικών παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες. Τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού σε όλες τις σχολικές μονάδες. Συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές για παρακολούθηση και συντήρηση των σχολικών υποδομών. Ενίσχυση στην υλικοτεχνική υποδομή και στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την προαγωγή της μαθητείας. Προχωράμε ένα βήμα ακόμα και προτείνουμε τη δημιουργία «Οικολογικού Σχολείου»: Πρόκειται για εφαρμογή του διεθνούς προγράμματος Eco-Schools, με το οποίο θα ενθαρρύνουμε και θα παρακινήσουμε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα να ασχοληθεί με περιβαλλοντικές δράσεις.
 15. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για όλα τα θέματα που αφορούν στη σχολική κοινότητα. Κυρίως θα επικεντρωθούμε στην ενημέρωση των μαθητών και των γονέων για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, πρόληψης της ενδοσχολικής βίας, εθισμού, παραβατικότητας, προβλημάτων από το κάπνισμα, κυκλοφοριακής και οδικής αγωγής και συμπεριφοράς κ.λπ.
 16. Προτείνουμε τη σύσταση Δημοτικών Συμβουλίων παιδιών και εφήβων κατά τα πρότυπα της «Βουλής των εφήβων». Θέλουμε να ακούσουμε τη νέα γενιά και τον προβληματισμό της.
 17. Προωθούμε την αλλαγή πολιτικής για ουσιαστική κάλυψη των αναγκών νέων γονιών, ώστε να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα στη χώρα μας.
 18. Ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας, ως μεταλυκειακό έτος ενήλικων μαθητών, με περισσότερες προσφερόμενες θέσεις στις δημοτικές επιχειρήσεις, γεγονός που αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου και δίνει ανάσα στη νέα γενιά.
 19. Προωθούμε την οργάνωση και την ενεργοποίηση των Συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, σε όλες τις γειτονιές του Δήμου, με στόχο τη συνεχή καταγραφή των προβλημάτων και το συνεχή επαναπροσδιορισμό της πολιτικής της δημοτικής μας παράταξης στον τομέα της Παιδείας. Οι πολίτες της Πάτρας θα λαμβάνουν γνώση για τα πεπραγμένα μας ως δημοτική αρχή στον τομέα της Παιδείας και θα είναι σταθεροί συνομιλητές μας για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.