Ο συνδυασμός μας «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» προτείνει μία στρατηγική, το πλαίσιο της οποίας καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η συμφωνία αυτή αφορά την κοινωνία, τόσο της πόλης, όσο και της υπαίθρου, τα δύο στοιχεία που συνθέτουν τον Δήμο Πατρέων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα σχέδιο που ως βασικό του στόχο έχει μια βιώσιμη, πιο δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία, με μικρότερες ανισότητες και συγκρούσεις.

Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, οι στόχοι μας είναι:

 1. Να κάνουμε την Πάτρα μία πράσινη πόλη (π.χ. αύξηση της φυτοκάλυψης στην πλατεία Γεωργίου, αξιοποίηση των προτάσεων της Μελέτης Αστικών Δενδροφυτεύσεων του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, δημιουργία «πάρκων τσέπης», ανάδειξη του Δασυλλίου).
 2. Να καταστήσουμε την Πάτρα μία πόλη ανθεκτική στην κλιματική κρίση (π.χ. ολοκλήρωση της μελέτης για την ακτογραμμή της Βόρειας Πελοποννήσου, υδρολογικές μελέτες και καταγραφή προβληματικών σημείων όπου εντοπίζονται πλημμυρικά, προστασία από πυρκαγιές με ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας με έμφαση στην πρόληψη).
 3. Να αναδείξουμε την παραλιακή ζώνη του Δήμου (π.χ. αποκατάσταση της Μαρίνας και δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την αξιοποίηση και ανάδειξή της σε αναπτυξιακό πόλο, ενοποίηση του ευρύτερου παραλιακού μετώπου από τα Καμίνια έως τον Ψαθόπυργο, προστασία του Πατραϊκού κόλπου).
 4. Να προβάλουμε την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Πάτρας (π.χ. ανάδειξη νεοκλασικών κτιρίων, παρεμβάσεις προστασίας διατηρητέων κτιρίων της πόλης).
 5. Να προάγουμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (π.χ. υιοθεσία δένδρων, δράσεις για την ενεργοποίηση των πολιτών σε επίπεδο γειτονιάς, οργανωμένες δράσεις καθαρισμού των ακτών και ενημερώσεις σε συνεργασία με εθελοντές, κινήσεις πολιτών, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, οργανωμένες υποδομές δημοτικού κτηνιατρείου και καταφυγίων ζώων).
 6. Να αναβαθμίσουμε την πρόσβαση των πολιτών στα αγροτικά προϊόντα.

 

Η Πάτρα ως βιώσιμη πόλη μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση της πράσινης μετάβασης

Σχεδιάζουμε για το βιώσιμο μέλλον της πόλης

1. Εισαγωγή – διαπίστωση

Καθώς η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα, η παράταξή μας «ΠΑΤΡΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ», οφείλει να εναρμονίσει την πολιτική της πρόταση στις κατευθύνσεις που ορίζει η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Βασικό συστατικό μιας περιβαλλοντικής πολιτικής είναι η αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων. Για αυτό το λόγο, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να παίξει.

Η ποιότητα του περιβάλλοντος, φυσικού ή δομημένου, συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου μας. Δυστυχώς, ο Δήμος μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει την προστασία του περιβάλλοντος με δράσεις αποσπασματικές, χωρίς όραμα και σχεδιασμό. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η κατάσταση του παράλιου μετώπου της πόλης. Τεσσερισήμισι χρόνια μετά την παράδοση του θαλάσσιου μετώπου αλλά και δύο χρόνια μετά το αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, είμαστε στο σημείο μηδέν. Το κτίριο του παλαιού λιμανού έχει λεηλατηθεί και βρίσκεται στα σκοτάδια χωρίς φωτισμό. Η μαρίνα της Πάτρας παραμένει με τις κατεστραμμένες σαθρές, ασυντήρητες, παλαιές υποδομές. Το θαλάσσιο μέτωπο έχει μετατραπεί σε ένα ατελείωτο πάρκινγκ, ή κάμπινγκ με σκηνές, αντί να αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες για αναψυχή, ψυχαγωγία, αθλητισμό, πολιτισμό.

Η Πάτρα βιώσιμη πόλη αποτελεί στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδηθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε ο κάθε πολίτης να νιώθει ότι αξίζει να ζει στην πόλη του και ταυτόχρονα να απολαμβάνει τα ίδια περιβαλλοντικά προνόμια σε όλο το εύρος της πόλης.

Για την επίτευξη του στόχου, θα χρησιμοποιηθούν ποσοτικά κριτήρια αναλογίας έκτασης πρασίνου ανά κάτοικο σε συνδυασμό με κλιματικές και περιβαλλοντικές μεταβλητές, όπως η θερμοκρασία και το επίπεδο των ρύπων, αλλά και κοινωνικές μεταβλητές, όπως η δημογραφία των γειτονιών, ώστε οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση σε ανοιχτούς χώρους και σε χώρους πρασίνου και αναψυχής σύμφωνα με τις ανάγκες τους (π.χ. περιοχές με υψηλά ποσοστά ηλικιωμένων ή περιοχές με υψηλά ποσοστά οικογενειών με παιδιά).

Με τον τρόπο αυτό η πόλη της Πάτρας θα γίνει δίκαιη, περιβαλλοντικά υγιής και ο μελλοντικός τρόπος ανάπτυξής της θα προσδιορίζεται από τη λειτουργία της.

2. Στοχοθέτηση - Στρατηγική του Προγράμματος

Ο συνδυασμός μας «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» προτείνει μία στρατηγική, το πλαίσιο της οποίας καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η συμφωνία αυτή αφορά την κοινωνία, τόσο της πόλης, όσο και της υπαίθρου, τα δύο στοιχεία που συνθέτουν τον Δήμο Πατρέων. Στην ουσία της, αποτελεί ένα νέου τύπου πολιτικό σχεδιασμό, όπου ορίζει συγκεκριμένα βήματα και στόχους για ένα κοινωνικό μετασχηματισμό, με μία οικονομία που δε ρυπαίνει και ως εκ τούτου δεν απειλεί την επιβίωσή μας στον πλανήτη. Παράλληλα, δε δημιουργεί τεχνητούς περιορισμούς στη διάθεση προϊόντων που ανήκουν στη σφαίρα των δημόσιων αγαθών, όπως είναι η ενέργεια και το νερό. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα σχέδιο που ως βασικό του στόχο έχει μια βιώσιμη, πιο δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία, με μικρότερες ανισότητες και συγκρούσεις.

Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγική, οι στόχοι μας είναι:

 1. Να κάνουμε την Πάτρα μία πράσινη πόλη
 2. Να καταστήσουμε την Πάτρα μία πόλη ανθεκτική στην κλιματική κρίση
 3. Να αναδείξουμε την παραλιακή ζώνη του Δήμου
 4. Να προβάλουμε την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Πάτρας
 5. Να προάγουμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
 6. Να αναβαθμίσουμε την πρόσβαση των πολιτών στα αγροτικά προϊόντα

Η Πάτρα μπορεί να πετύχει αυτόν το μετασχηματισμό, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, με βάση το προτεινόμενο ολοκληρωμένο σχέδιο και στρατηγική που στόχο έχουν να γίνει ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ.

3. Άξονες - Δράσεις

1. Πάτρα πράσινη πόλη

Ο άξονας αυτός αφορά τόσο τα πάρκα, όσο και τα περιαστικά άλση και τις περιοχές προστασίας της φύσης. Οι προτεινόμενες για υιοθέτηση λύσεις που προτείνεται να υιοθετηθούν θα βασίζονται στη φύση (Nature-based Solutions). Πρόκειται για δράσεις που εμπνέονται και υποστηρίζονται από τη φύση και είναι αποτελεσματικές σε σχέση με το κόστος τους. Ταυτόχρονα παρέχουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη χτίζοντας την τόσο αναγκαία για την κλιματική αλλαγή, ανθεκτικότητα. Οι προτεινόμενες δράσεις είναι:

 • Αύξηση της φυτοκάλυψης στην πλατεία Γεωργίου, ως εμβληματική πλατεία της πόλης, σε συνδυασμό με υποδομές σκίασης.
 • Ωρίμανση και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου αύξησης των αστικών χώρων πρασίνου μέσω δενδροφυτεύσεων και ήπιων παρεμβάσεων με σ΄τοχο τη βελτίωσή της. Αξιοποίηση των προτάσεων της Μελέτης Αστικών Δενδροφυτεύσεων του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Πιθανή συνεργασία με ερευνητικούς φορείς (όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών) στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού αναβάθμισης των αστικών χώρων.
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας για συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού παρεμβάσεων για τη βελτίωση του μικροκλίματος στον αστικό ιστό.
 • Δημιουργία «πάρκων τσέπης» για τη διαφύλαξη των χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως πλατείες από πιθανή μελλοντική αλλαγή χρήσης. Συνεργασία με κινήσεις πολιτών και σχολείων με στόχο την εφαρμογή δράσεων υιοθεσίας δέντρων και ανοιχτών χώρων.
 • Ανάδειξη των υφιστάμενων σιντριβανιών στις πλατείες της πόλης και δημιουργία νέων.
 • Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για την άρδευση δημόσιων χώρων πρασίνου.
 • Κλάδεμα δέντρων και συντήρηση πρασίνου, σύμφωνα με σαφείς και αυστηρές οδηγίες διαφοροποιημένες ανάλογα με την εποχή, τις ανάγκες και το είδος του δέντρου.
 • Αναβάθμιση/αξιοποίηση του άλσους του Δασυλλίου. Ανάδειξη του Δασυλλίου ως περιαστικό πνεύμονα και χώρο αναψυχής. Εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση των διαβρώσεων στα επικλινή εδάφη των δύο αλσυλλίων (Δασυλλίου και Γηροκομείου) σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της βλάστησής τους.
 • Δημιουργία περιαστικών και οικολογικών πάρκων. Διαμόρφωση και ανάπλαση της περιοχής του Ριγανόκαμπου με στόχο τη δημιουργία ενός πάρκου αναψυχής στην ανατολικό τομέα της πόλης.
 • Προστασία της φυσικής διαμόρφωσης της περιοχής προστασίας εκβολών Χαράδρου και του Πλατανόδασους, όχι απλά ως χώρο πρασίνου αλλά και ως χώρο ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση Παναχαϊκού όρους με σχέδιο διαχείρισης και πυροπροστασίας.
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση παραμέτρων φυσικού περιβάλλοντος σε αέρα και νερό. Συνεργασία με Πανεπιστήμιο και ερευνητικούς φορείς.
 • Αξιοποίηση της συμμετοχής της Πάτρας στο πρόγραμμα Intelligent Cities Challenge 2.0 με αντικείμενο τη δημιουργία «Τοπικού Πράσινου Συμφώνου» (Local Green Deal) μέσω της συνεργασίας, απόκτησης τεχνογνωσίας και εφαρμογής καλών πρακτικών από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις για την επόμενη διετία.

2. Πάτρα ανθεκτική στην κλιματική κρίση

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον περιφερειακό σχέδιο. Πιο αναλυτικά, οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

 • Συνεργασία με την Περιφέρεια με στόχο την ολοκλήρωση της μελέτης για την ακτογραμμή της Βόρειας Πελοποννήσου, μετά από διαβούλευση για πιθανή επικαιροποίησή της.
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για υδρολογικές μελέτες και καταγραφή προβληματικών σημείων όπου εντοπίζονται πλημμυρικά φαινόμενα με στόχο την πρόληψη των φυσικών καταστροφών.
 • Προτεραιότητα στην εκπόνηση μελέτης για το θαλάσσιο μέτωπο του ευρύτερου Δήμου της Πάτρας που δεν έχει ενταχθεί σε καμιά από τις υπάρχουσες ή εν εξελίξει μελέτες για τη διάβρωση των ακτών.
 • Παρεμβάσεις με στόχο τη διαχείριση υψηλών θερμοκρασιών (Πράσινες στέγες, ζώνες σκίασης, πάρκα, ζώνες πρασίνου).
 • Προστασία από πυρκαγιές με ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας με έμφαση στην πρόληψη. Συντήρηση και αναβάθμιση της υποδομής πυρόσβεσης στο Δασύλλιο.
 • Αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων για τη δημιουργία υποδομών πυρανίχνευσης στα περιαστικά δάση (όπως Γηροκομειό και Κεφαλόβρυσο), σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Πάτρα πόλη παραλιακή

Ο άξονας αυτός αφορά την εμβληματική αστική ανάπλαση και αναγέννηση του απαξιωμένου θαλασσίου μετώπου της Πάτρας. Στόχος είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών σε χωρικό επίεπδο για τη δημιουργία ενός νέου αστικού τοπίου που θα συνδυάζει αναβαθμισμένες λειτουργίες του τριτογενή τομέα και αναψυχή, διευκολύνοντας την επικοινωνία του υδάτινου μετώπου με το σύνολο της πόλης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

 • Η σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου master-plan για όλη την ακτογραμμή από τα Καμίνια έως τον Ψαθόπυργο.
 • Οικονομοτεχνική μελέτη και τεκμηρίωση σχετικά με την αξιοποίηση του κτιρίου παλαιού λιμένος και των άλλων κτισμάτων.
 • Αποκατάσταση της Μαρίνας και δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την αξιοποίηση και ανάδειξή της σε αναπτυξιακό πόλο.
 • Ενοποίηση του ευρύτερου παραλιακού μετώπου με στόχο τη δημιουργία ποδηλατικής και πεζοπορικής διαδρομής από τα Καμίνια έως τον Ψαθόπυργο. Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών προς αυτή τη χρήση.
 • Ανάδειξη της ακτογραμμής στις περιαστικές παραθαλάσσιες περιοχές στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης.
 • Ολοκλήρωση της οικονομοτεχνικής μελέτης για την αξιοποίηση των λουτρών Αραχωβιτίκων και έναρξη λειτουργίας τους.
 • Συνεργασία με τις υπηρεσίες της περιφέρειας ως προς την ποιότητα των ακτών κολύμβησης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών.
 • Προστασία του Πατραϊκού κόλπου μέσω της δημιουργίας κοινών δράσεων με τις άλλες πόλεις, μέσω της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ανάδειξη της Πάτρας σε μητροπολιτικό Δήμο.

4. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της Πάτρας

 • Αναβάθμιση και αξιοποίηση εμβληματικών κτιρίων και χώρων.
 • Ανάδειξη νεοκλασικών κτιρίων.
 • Παρεμβάσεις προστασίας διατηρητέων κτιρίων της πόλης.
 • Συνεργασία του Δήμου με εικαστικές δράσεις πολιτών που στοχεύουν στην αισθητική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος (όπως το Art walk).
 • Υποστήριξη των πολιτών στην αναζήτηση διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων και την παροχή κινήτρων σχετικών με τη συντήρηση προσόψεων των κτιρίων με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας πόλης.
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας για χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτιρίων με ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δημιουργία πράσινου φυτεμένου σημείου γειτονιάς μέχρι την πολεοδομική αξιοποίηση από τον ιδιοκτήτη.

5. Αναβάθμιση των συνοικιών της Πάτρας

 • Παρεμβάσεις βελτίωσης του δομημένου περιβάλλοντος στις συνοικίες της Πάτρας (δρόμοι, πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι, κ.λπ.) μέσω της καταγραφής των περιοχών που χρήζουν παρεμβάσεων και προτεραιοποίησης της υλοποίησης αυτών μέσω συγκεκριμένου σχεδίου και χρονοδιαγράμματος.
 • Στοχευμένη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των κληροδοτημάτων του (κτίρια, οικόπεδα, κ.λπ.).
 • Αναβάθμιση των κοινόχρηστών χώρων (πάρκα, παιδικές χαρές, αύλειοι χώροι, κ.λπ.) μέσω αισθητικών, πράσινων, λειτουργικών και τεχνολογικών παρεμβάσεων.

6. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

 • Συνεργασίες με συλλογικότητες και ΚΟΙΝΣΕΠ, υιοθεσία δένδρων, δράσεις για την ενεργοποίηση των πολιτών σε επίπεδο γειτονιάς.
 • Οργανωμένες δράσεις καθαρισμού των ακτών και ενημερώσεις σε συνεργασία με εθελοντές, κινήσεις πολιτών, ΚΟΙΝΣΕΠ και ερευνητικούς φορείς.
 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.
 • Πρόβλεψη στους χώρους αναψυχής για πάρκα για σκύλους.
 • Οργανωμένες υποδομές δημοτικού κτηνιατρείου και καταφυγίων ζώων. Συνεργασία με αρμόδιους φορείς (φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνιατρικό σύλλογο).
 • Δημιουργία περιβαλλοντικών διαδρομών με έμφαση της περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.
 • Οργάνωση δράσεων προβολής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των περιοχών φυσικής προστασίας μέσα στον αστικό κλοιό (Πλατανόδασος, Χάραδρος, Μείλιχος, έλος Αγυιάς, Γλαύκος).

7. Πρόσβαση στα αγροτικά προϊόντα

 • Δημιουργία υποδομής και για στεγασμένη μόνιμη λαϊκή αγορά.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι αναγκαία η συμμετοχή της Πάτρας στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποστήριξη πόλεων για την επιτάχυνση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε αυτήν την πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί ήδη, έξι (6) μεγάλες ελληνικές πόλεις με στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ο δρόμος λοιπόν, έχει ανοίξει για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις. Μέσω της συμμετοχής της πόλης της Πάτρας, ο Δήμος Πατρέων θα εξασφαλίσει συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις στην επιτάχυνση υλοποίησης πρωτοβουλιών και στην προώθηση μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για τις πόλεις.

Οι πολίτες αντιλαμβάνονται το χρόνο να προσπερνά χωρίς καμία οραματική προοπτική χωρίς κατάθεση ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγούσε την πόλη σε τροχιά ανάπτυξης. Ο Βασίλης Αϊβαλής και η ομάδα της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» δημιουργούμε ένα πρόγραμμα, γιατί οφείλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον και να καλλιεργήσουμε την αισιοδοξία για τις επερχόμενες γενεές.