Η παράταξή μας «ΠΑΤΡΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ», και προσωπικά ο επικεφαλής Βασίλης Αϊβαλής, θέτει υψηλή προτεραιότητα στην ανάπτυξη της πόλης με αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ των χρηματοδοτήσεων που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για εμάς ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο έργα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Τον αναγνωρίζουμε ως μία οριζόντια ευκαιρία ανάπτυξης της Πάτρας ως «έξυπνης πόλης» σε όλους τους τομείς, όπως ενέργεια, φυσικό περιβάλλον, απορρίμματα, δίκτυα (ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια, τηλεπικοινωνιακά), πολιτική προστασία, μεταφορές – κυκλοφορία, τουρισμός, πολιτισμός, υγεία, παιδεία, κ.α.

Μερικές από τις δράσεις μας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μας ως Δημοτική Αρχή θα είναι:

 • Δημιουργία ενιαίου στρατηγικού σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, νέας Δομής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, νέας «Αναπτυξιακής Πάτρας Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και διακριτής Αντιδημαρχίας Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Ενίσχυση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εφαρμογή ανοικτών και συλλογικών διαδικασιών με έμφαση στη συμμετοχή των δημοτών σε ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις και λειτουργία του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 • Αναπτύσσουμε σύγχρονο νέο δικτυακό τόπο του Δήμου με ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους δημότες και τις επιχειρήσεις, ενισχύουμε και αναβαθμίζουμε την λειτουργία του sense.city.
 • Ενημερώνουμε τους δημότες για τις ψηφιακές δράσεις του Δήμου αξιοποιώντας κάθε ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης, φροντίζοντας παράλληλα για τη μείωση της έντυπης προβολής μέσω φυλλαδίων και αφισών και διαθέτουμε την πληροφορία ως ανοικτά δεδομένα σε κάθε ενδιαφερόμενο (δημοτικός ηλεκτροφωτισμός, κάδοι απορριμμάτων, Wi-Fi, θέσεις στάθμευσης, κ.α.).
 • Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα έξυπνων πόλεων και υποστηρίζουμε την αδελφοποίηση «έξυπνων πόλεων» με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή καλών πρακτικών και συνεργαζόμαστε με τα 3 Πανεπιστήμια, τα 3 Ερευνητικά Ινστιτούτα, το Επιστημονικό Πάρκο, τα Επιμελητήρια, και άλλους φορείς.
 • Συμμετέχουμε ως Δήμος Πατρέων στο Patras IQ και εμπλέκουμε ενεργά το Δήμο σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με ψηφιακές βελτιώσεις της καθημερινότητας των δημοτών και επισκεπτών και προωθούμε την ψηφιακή καινοτομία, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό.
 • Φροντίζουμε με στοχευμένες ενέργειες για την παρακολούθηση υλοποίησης και τη βιωσιμότητα όλων των δράσεων «έξυπνης πόλης» (π.χ. χρήση δεικτών μέσω του προτύπου ISO 37120:2018), ενώ αξιοποιούμε τις συλλεγόμενες πληροφορίες και δεδομένα με στόχο την άμεση πληροφόρηση και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων τόσο από το Δήμο όσο και από τους δημότες.
 • Ανοίγουμε τους χώρους των σχολικών συγκροτημάτων στην τοπική κοινωνία για διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και εργαστηρίων δεξιοτήτων και επεκτεινόμαστε σε νέες ψηφιακές δράσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα ούτε σε πιλοτικό επίπεδο π.χ. τηλεϊατρική, παροχή εξ αποστάσεως κοινωνικού φροντιστηρίου σε μαθητές, κ.α.

 

Θέσεις Παράταξης για τον Άξονα Παρέμβασης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

1. Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα την τελευταία τριετία, γινόμαστε μάρτυρες της επιτάχυνσης της ψηφιακής ανασυγκρότησης των πόλεων, με σημαντικές χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ταμείο Ανάκαμψης, Horizon, Interreg, κ.α.). Η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ αποτελεί πρωτεύοντα και καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, και την αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων.

Ο τομέας της Πληροφορικής δεν περιορίζεται πλέον στη λειτουργία ενός προσωπικού υπολογιστή, στη χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων ή ακόμη στην επικοινωνία μέσω ενός ή περισσότερων δικτύων. Αυτά ανήκουν σε προηγούμενες δεκαετίες. Νέες τεχνολογίες και εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί και νέες έννοιες είναι πλέον στο προσκήνιο, όπως το υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing), η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Βig Data), η κυβερνοασφάλεια (Cyber Security), το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things), οι προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας (5G+, 6G), η επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality), η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), κ.α. Ειδικότερα η έννοια της «έξυπνης πόλης» έχει λάβει τη μέγιστη προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και δημιουργίας νέων ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η παράταξή μας «ΠΑΤΡΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ», και προσωπικά ο επικεφαλής Βασίλης Αϊβαλής, θέτει υψηλή προτεραιότητα στην ανάπτυξη της πόλης με αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ των χρηματοδοτήσεων που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για εμάς ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο έργα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Τον αναγνωρίζουμε ως μία οριζόντια ευκαιρία ανάπτυξης της Πάτρας ως «έξυπνης πόλης» σε όλους τους τομείς, όπως ενέργεια, φυσικό περιβάλλον, απορρίμματα, δίκτυα (ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια, τηλεπικοινωνιών), πολιτική προστασία, μεταφορές – κυκλοφορία, τουρισμός, πολιτισμός, υγεία, παιδεία, κ.α.

Υπάρχουν αξιόλογες χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι γνωστό ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 θα υπάρξουν νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης υψηλού προϋπολογισμού, είτε από τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα εθνικής εμβέλειας, είτε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας, είτε από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα (Horizon, Interreg, κ.α.). Έφτασε πλέον η στιγμή η Πάτρα να μη λειτουργεί αποσπασματικά και ευκαιριακά στις χρηματοδοτικές προσκλήσεις, χωρίς οργάνωση και δομή, να αδιαφορεί επιδεικτικά σε συνεργασίες και να κοιτάει ως απαθής θεατής τις άλλες πόλεις να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες, να προβάλλονται και να αναγνωρίζονται εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων για τη καινοτομία τους. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για την Πάτρα, η οποία καλείται σήμερα να πάρει πρωτοβουλίες και να οργανώσει συντονισμένες ενέργειες ανάπτυξης μέσω σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και παρεμβάσεων ψηφιακού μετασχηματισμού. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται συντονισμός σε επίπεδο υπηρεσιών του δήμου, συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς συλλογικούς φορείς, με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και με άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις. Η παράταξή μας έχει τη βούληση, τη θέληση, την πίστη στην εξωστρέφεια και την ικανότητα, με το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της, να το επιτύχει.

Η «ΠΑΤΡΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ» διαθέτει την ψηφιακή νοοτροπία, ξέρει τον τρόπο και έχει τους ανθρώπους για να αναδείξει την Πάτρα σε μία τεχνολογικά σύγχρονη και καινοτόμο πόλη με διεθνή αναγνωρισιμότητα και προβολή. Θέλουμε μία έξυπνη, βιώσιμη και πράσινη πόλη, αναγνωρίσιμη διεθνώς.

2. Υφιστάμενη Κατάσταση

Ο Δήμος μας δεν αναγνώρισε την ευκαιρία της ανάπτυξης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού στο βαθμό που έκαναν άλλες πόλεις με σημαντικά ορατά αποτελέσματα αλλά και διακρίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες. Στηρίχτηκε σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες υπαλλήλων και σε ευκαιριακές υποβολές προτάσεων χρηματοδότησης, χωρίς να έχει δημιουργήσει μία οργανωμένη δομή συντονισμού του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της αξιολόγησης και της παρακολούθησης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για την υφιστάμενη δημοτική αρχή έχει την τελευταία προτεραιότητα. Δύο χαρακτηριστικές αποδείξεις αυτής της κατάστασης είναι: (α) η δημιουργία μίας και μόνο Αντιδημαρχίας σε τρεις πάρα πολύ κρίσιμους τομείς της πόλης, απορρίμματα, περιβάλλον – πράσινο και προγραμματισμού – πληροφορικής (ειδικότερα: Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών, Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού) και (β) η παντελής αδιαφορία όχι μόνο στη βιωσιμότητα των πιλοτικών ψηφιακών έργων που υλοποιήθηκαν αλλά και στην ενημέρωση των δημοτών για αυτά τα έργα.

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr, του τρίτου δήμου της χώρας, υπολείπεται σημαντικά τόσο στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις όσο και σε λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο. Είναι εκτός σύγκρισης με άλλους δικτυακούς τόπους ακόμα και μικρών δήμων. Ας αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα:

 • Ενδεικτικά υπογραμμίζουμε την ένδεια στην ενότητα «Ηλεκτρονική Δημοκρατία» (από το 2013 έχουν αναρτηθεί συνολικά 14 διαβουλεύσεις). Αυτό είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα της έλλειψης βούλησης για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.
 • Η υποενότητα «Ανοιχτά Δεδομένα» περιέχει συνολικά 5 αρχεία (doc και xls) από την αρχή λειτουργίας της, τη στιγμή που άλλοι δήμοι έχουν αναγνωρίσει τη σημασία των ανοιχτών δεδομένων, των ανοιχτών προτύπων και του ανοιχτού λογισμικού και την έχουν αξιοποιήσει τόσο προς όφελος του Δήμου όσο και προς όφελος των δημοτών.
 • Η ενότητα «e-Υπηρεσίες», αν και περιέχει 5 κατηγορίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εν τούτοις υπολείπεται σημαντικά σε πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενός μεγάλου δήμου.

Οι ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης του κοινού στις στάσεις των αστικών λεωφορείων είναι εκτός λειτουργίας για πάνω από δύο χρόνια. Αρκετοί πολίτες που χρησιμοποιούν το αστικό ΚΤΕΛ για τη μετακίνηση τους δεν έχουν καμία ενημέρωση για τη συγκεκριμένη κατάσταση και έχουν την εύλογη απορία «τι φταίει» και «αν θα λειτουργήσουν ξανά οι πινακίδες και πότε». Ακόμα και η ύπαρξη της εφαρμογής «ΠΑΤΡΑ Bus» σε κινητά τηλέφωνα είναι γνωστή σε ελάχιστους και δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Είναι γνωστό ότι για το Δήμο Πατρέων έχει εγκριθεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για ποσό περίπου 6 εκ. ευρώ για υποδομές και δράσεις «έξυπνης πόλης». Η δημοτική αρχή αδιαφορεί για τη δημιουργία δομής με αντικείμενο τη βιωσιμότητα τόσο των πιλοτικών έξυπνων δράσεων που έχουν υλοποιηθεί όσο και αυτών που θα υλοποιηθούν μέσω αυτής της χρηματοδότησης.

Το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών της Πάτρας μήκους 88 χλμ. δε συντηρείται επαρκώς, έχει συχνές βλάβες λόγω άλλων κατασκευαστικών εργασιών, με αποτέλεσμα συχνές διακοπές του δικτύου των οπτικών ινών και κατά συνέπεια την διακοπή λειτουργίας των δικτύων δεδομένων και τηλεφωνίας των δημόσιων υπηρεσιών (λειτουργεί ως υποδομή στο δίκτυο Σύζευξις). Επίσης το δίκτυο αυτό δεν αξιοποιήθηκε ποτέ όπως προβλεπόταν από τον αρχικό σχεδιασμό του. Άλλες πόλεις το αξιοποίησαν πλήρως ως βασικό δίκτυο κορμού για την παροχή δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους πολίτες και για τη διασύνδεση δημοτικών κτιρίων μέσω ενός δικτύου υψηλών ταχυτήτων.

Είναι σημαντικό δε, να γνωρίζει ο δημότης – αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η παραμικρή ενημέρωση – το σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, τη μεθοδολογία και τις ενέργειες ωρίμανσης αυτών, το χρονοδιάγραμμα από το σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίηση, και – το πλέον σημαντικό – τις δομές παρακολούθησης της βιωσιμότητάς τους. Είναι αρκετά τα παραδείγματα του παρελθόντος που αρκετές δράσεις που υλοποιήθηκαν, δε συντηρήθηκαν ποτέ, δεν αξιοποιήθηκαν στο ελάχιστο και μένουν σαν τα παλιά πλοία να σκουριάζουν σε ξεχασμένα λιμάνια.
Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι σε συνέδρια και εκδηλώσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες, τις «έξυπνες πόλεις» και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Πάτρα είναι επιδεικτικά απούσα, γεγονός που δημιουργεί την έντονη δυσαρέσκεια τόσο των φορέων της πόλης, όσο και των δημοτών.

3. Οι στόχοι μας

Η παράταξή μας «ΠΑΤΡΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Βασίλης Αϊβαλής» αναγνωρίζει την αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Θέτουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Πάτρας ως οριζόντια δράση προτεραιότητας με όραμα, με στρατηγικό σχέδιο, με συνεργασίες, με εξωστρέφεια και με δράσεις σε όλους τους τομείς, από ενέργεια και περιβάλλον μέχρι πολιτισμό και τουρισμό.

Βασικός στόχος μας είναι η αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου για τη δημιουργία βιώσιμων ψηφιακών υποδομών και πλήθους ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Με οργανωμένη νέα δομή εντός του Δήμου αναζητούμε κάθε πηγή χρηματοδότησης και διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο πόρο για την ψηφιακή ανασυγκρότηση της πόλης μας.

Αναγνωρίζουμε τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν υλοποιηθεί, έστω και σε περιορισμένη κλίμακα, τα βελτιώνουμε, τα επεκτείνουμε, τα εκσυγχρονίζουμε, τα συντηρούμε και φροντίζουμε για τη βιωσιμότητά τους και την αειφόρο αξιοποίησή τους.

Για εμάς, τα δεδομένα που παράγουν οι ψηφιακές δράσεις είναι κρίσιμη πληροφορία και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων.

Τα ανοικτά δεδομένα αποτελούν μια πηγή παραγωγής χρήσιμης πληροφορίας, που δεσμευόμαστε ότι θα είναι ελεύθερη, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για χρήση από οποιονδήποτε πολίτη.

Συμμετοχική Δημοκρατία και Διαφάνεια. Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, της δημοκρατίας και της διαφάνειας μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ένας σημαντικός στόχος. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την αύξηση της δημόσιας συμμετοχής των πολιτών μας στη λήψη αποφάσεων, την παροχή πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα και την ενίσχυση της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης.

4. Οι δράσεις μας

1η Δράση: Δημιουργία ενιαίου στρατηγικού σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού

 • Αξιοποιούμε κάθε μεμονωμένο σχέδιο που έχει συνταχθεί και έχει συνάφεια με τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας, Στρατηγικό Πλάνο Έξυπνης Πόλης, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανακύκλωσης, κ.α.) και δημιουργούμε ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού με συγκεκριμένους στόχους, δράσεις, χρονοδιάγραμμα, δείκτες μέτρησης και πηγές χρηματοδότησης.
 • Δημιουργούμε νέα Δομή Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Δήμο με στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης και τη βιωσιμότητα των ψηφιακών δράσεων και των δράσεων «έξυπνης πόλης», κατάλληλα στελεχωμένη, με ενεργό συμμετοχή προσωπικού από όλες τις Διευθύνσεις και για διάφορους θεματικούς τομείς (ενέργεια, μεταφορές, περιβάλλον κλπ.) και παράλληλα τη δημιουργία διακριτής Αντιδημαρχίας Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2η Δράση: Ενίσχυση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης & ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 • Ενισχύουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οργανώνουμε την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε καθολική κλίμακα εντός του Δήμου, μειώνοντας τη χρήση εντύπων στο μέγιστο βαθμό, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής στην πλειοψηφία των υπαλλήλων. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, αποδοτικό και ασφαλές σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Δήμο με ηλεκτρονική διεύθυνση για όλο το προσωπικό αποκλειστικά στο [domain]@patras.gr (και όχι gmail, hotmail, yahoo κ.λπ.).
 • Αξιοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία για την εφαρμογή ανοικτών και συλλογικών διαδικασιών και για την υποστήριξη της συμμετοχής των δημοτών σε ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις. Θέτουμε σε λειτουργία τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με παράλληλη δυνατότητα διαχείρισης διαβουλεύσεων.
 • Δημιουργούμε τις υποδομές για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας για κάθε ψηφιακό έργο, δράση, εφαρμογή και παρεχόμενη υπηρεσία. Ενισχύουμε τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και υπηρεσιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης, κυβερνοασφάλειας και τη φιλοξενία υπηρεσιών και δεδομένων σε ασφαλείς υποδομές υπολογιστικού νέφους.
 • Αναπτύσσουμε σύγχρονο νέο δικτυακό τόπο του Δήμου με ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους δημότες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και καλά παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Δημιουργούμε ενιαία πύλη σε web και κινητές συσκευές για τη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών και εφαρμογών του Δήμου με στόχο την πληροφόρηση του δημότη, με συνεχή αυτόματη τροφοδότηση με real time δεδομένα, με εφαρμογή για κινητές συσκευές και με εξατομικευμένη ειδοποίηση με push notifications για θέματα/εφαρμογές/υπηρεσίες που ενδιαφέρουν το δημότη.
 • Ενισχύουμε και αναβαθμίζουμε την λειτουργία του sense.city σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) για αυτόματη κατηγοριοποίηση και αναγνώριση προβλημάτων και αρμόδιας υπηρεσίας και με χρήση Chatbot.

3η Δράση: Παροχή ανοικτής και δημόσιας πληροφόρησης – Ενίσχυση συνεργασίας Δήμου και δημοτών

 • Ενημερώνουμε τους δημότες για τις ψηφιακές δράσεις του Δήμου αξιοποιώντας κάθε ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, φροντίζοντας παράλληλα για τη μείωση της έντυπης προβολής μέσω φυλλαδίων και αφισών. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να παρέχουμε ανοικτή και δημόσια πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα έργα που υλοποιούνται στην πόλη μας, την πηγή χρηματοδότησης τους, την πορεία υλοποίησης και τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης τους. Για εμάς αυτό είναι κλασσικό παράδειγμα ηλεκτρονικής δημοκρατίας.
 • Δημιουργούμε ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης των πολιτών σχετικά με τοπικά έργα και πρωτοβουλίες στο Δήμο Πατρέων. Κάθε πολίτης, κάθε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σε μια περιοχή θα έχει τη δυνατότητα να προτείνει, να αξιολογεί, και να συμβάλει στο χρονοπρογραμματισμό και στο τρόπο υλοποίησης έργων και πρωτοβουλιών που θα αφορούν τη γειτονιά του. Σχεδιασμός με όλους είναι το πρόταγμα της επόμενης μέρας στο Δήμο μας.
 • Διαθέτουμε ανοικτά δεδομένα σε κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα, φορέα, φοιτητή, δημότη και επιχειρηματία και συνεργαζόμαστε με τον ΕΛΛΑΚ. Αξιοποιούμε τα σετ ανοικτών δεδομένων και παρέχουμε στατιστικές πληροφορίες σε επίπεδο πόλης (ανύπαρκτη πληροφορία έως σήμερα) που αφορούν χρήσιμες και αξιοποιήσιμες πληροφορίες για τους δημότες σε όλους τους τομείς, όπως ενέργεια, περιβάλλον, απορρίμματα, δίκτυα, κυκλοφορία, κ.α.
 • Προωθούμε την ανάπτυξη νέων ψηφιακών χαρτών και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για συγκεκριμένους θεματικούς άξονες και διαθέτουμε την πληροφορία ως ανοικτά δεδομένα σε κάθε ενδιαφερόμενο (δημοτικός ηλεκτροφωτισμός, κάδοι απορριμμάτων, Wi-Fi, θέσεις στάθμευσης, κ.α.).
 • Τοποθετούμε info-kiosk σε σημεία συγκέντρωσης πολιτών των περιφερειακών περιοχών του Δήμου για τη συλλογή προτάσεων, προβλημάτων και αναφορών από πολίτες χωρίς ψηφιακές δεξιότητες για την περιοχή τους.
 • Δημιουργούμε ανοικτούς χώρους συνεργασίας Δήμου (υπαλλήλων) και δημοτών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες (όπως το slack). Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να πληροφορούνται άμεσα για τα εν εξελίξει έργα και εργασίες, να παίρνουν απαντήσεις σε ερωτήματα και να συμμετέχουν ενεργά.

4η Δράση: Εξωστρέφεια & συνεργασία με Φορείς για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή καλών πρακτικών

 • Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την εξωστρέφεια της πόλης μας και συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα έξυπνων πόλεων και υποστηρίζουμε την αδελφοποίηση «έξυπνων πόλεων» με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή καλών πρακτικών.
 • Συνεργαζόμαστε με τα 3 Πανεπιστήμια μας (Πατρών, Πελοποννήσου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και ειδικότερα με τα ερευνητικά εργαστήρια και τα γραφεία διασύνδεσης, τα 3 Ερευνητικά Ινστιτούτα μας (Τεχνολογίας Υπολογιστών, Βιομηχανικών Συστημάτων, Επιστημών Χημικής Μηχανικής), το Επιστημονικό Πάρκο, τα Επιμελητήρια (Αχαΐας, Οικονομικό, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ), άλλους φορείς (Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο, ΟΕΒΕΣΝΑ, ΟΛΠΑ, κ.α.) και με κάθε φορέα που έχει ενδιαφέρον, εμπειρία και γνώση για την ψηφιακή ανασυγκρότηση της πόλης μας. Αυτό το πλεονέκτημα που έχει η πόλη μας με την ύπαρξη και την ενεργό δράση αυτών των φορέων δε θα μείνει ανεκμετάλλευτο, αλλά θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό.
 • Αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες για τη διασύνδεση Πανεπιστημίων και Δήμου με στόχο την ενσωμάτωση των φοιτητών στις δραστηριότητες του Δήμου και την αύξηση των θέσεων πρακτικής άσκησης. Αναπτύσσουμε συνεργασίες με τα εργαστήρια των Πανεπιστημίων για τη βελτίωση και συντήρηση των ψηφιακών εφαρμογών. Η γνώση γύρω από τις νέες τεχνολογίες και το όραμα στο ψηφιακό μέλλον προέρχεται από τους φοιτητές μας, και αυτοί μπορούν να μας δείξουν τον δρόμο έχοντας ενεργό συμμετοχή.

5η Δράση: Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού

 • Δημιουργούμε τη νέα «Αναπτυξιακή Πάτρας Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, με μετοχική σύνθεση των ενδιαφερόμενων φορέων και με κύριους στόχους την προώθηση της ανάπτυξης και τον σχεδιασμό και υλοποίηση νέων ψηφιακών έργων.
 • Συμμετέχουμε επίσημα ως Δήμος Πατρέων στο Patras IQ και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και συνέδρια και αξιοποιούμε τους ανεκμετάλλευτους χώρους ιδιοκτησίας του Δήμου και τους χώρους εκδηλώσεων του Δήμου για τη διοργάνωση εκδηλώσεων διασύνδεσης Εκπαίδευσης – Έρευνας – Δήμου, όπως hackathons, ημέρες καριέρας, open coffees, κ.α.
 • Συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες, έργα και προτάσεις άλλων φορέων που αφορούν σε ψηφιακή καινοτομία, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό, χωρίς αποκλεισμούς.
 • Παρακολουθούμε τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης μας που υλοποιούνται σε κάθε επίπεδο (Δήμος, Περιφέρεια, Πανεπιστήμια, ιδιώτες, φορείς, κλπ.) και διερευνούμε τη δυνατότητα συνεργασιών των επί μέρους έργων για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ψηφιακού μετασχηματισμού και πράσινης μετάβασης. Εμπλέκουμε ενεργά το Δήμο σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με ψηφιακές βελτιώσεις της καθημερινότητας των δημοτών και επισκεπτών και προωθούμε την ψηφιακή καινοτομία, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό.

6η Δράση: Παρακολούθηση υλοποίησης, βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας δράσεων

 • Οργανώνουμε την υλοποίηση όλων των δράσεων «έξυπνης πόλης» που έχουν εγκεκριμένη χρηματοδότηση και φροντίζουμε με στοχευμένες ενέργειες για την παρακολούθηση υλοποίησης και τη βιωσιμότητά τους. Κάθε δράση θα αξιολογείται ποσοτικά και ποιοτικά με συγκεκριμένους δείκτες (π.χ. χρήση δεικτών μέσω του προτύπου ISO 37120:2018), και θα ενισχύεται ή θα τροποποιείται. Οργανώνουμε την αυτόματη παρακολούθηση υλοποίησης μέσω ψηφιοποίησης διαδικασιών και ενισχύουμε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων αξιολόγησης από τους πολίτες και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε real-time δεδομένα.
 • Αξιοποιούμε και επεκτείνουμε κάθε δικτυακή υποδομή του Δήμου (δίκτυο οπτικών ινών, Wi-Fi, κλπ.) φροντίζοντας για την αδιάλειπτη λειτουργία τους και τη μέγιστη αξιοποίηση τους.
 • Φροντίζουμε για τη στελέχωση και την αποτελεσματική λειτουργία του υπό δημιουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Δήμου, ως επιτελικό κέντρο ελέγχου της πόλης, το οποίο θα συλλέγει την πληροφορία από τα επιμέρους υποσυστήματα (ενέργεια, μεταφορές, περιβάλλον, απορρίμματα, κλπ.) του Δήμου και θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real-time) και ο συσχετισμός πληροφοριών και ροών δεδομένων από υπηρεσίες, διαδικασίες, δημότες και αισθητήρες έχει ως στόχο την άμεση πληροφόρηση και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων τόσο από το Δήμο όσο και από τους δημότες.

7η Δράση: Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων & εφαρμογή νέων ψηφιακών δράσεων

 • Προωθούμε την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού του Δήμου με στοχευμένες ενέργειες επιμόρφωσης στο προσωπικό που θα διαχειρίζεται τα ψηφιακά εργαλεία και αξιοποιούμε το προσωπικό με βάση τα ουσιαστικά προσόντα του κάθε υπαλλήλου (π.χ. μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης).
 • Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ανοίγουμε τους χώρους των σχολικών συγκροτημάτων στην τοπική κοινωνία για διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και εργαστηρίων δεξιοτήτων (ρομποτική, προγραμματισμός, κ.α.) υποστηρίζοντας τους μαθητές και τους γονείς, όταν αυτά δε χρησιμοποιούνται (απογεύματα, αργίες, Σαββατοκύριακα).
 • Επεκτεινόμαστε σε νέες ψηφιακές δράσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα ούτε σε πιλοτικό επίπεδο π.χ. τηλεϊατρική για απομακρυσμένες περιοχές και για ηλικιωμένους ή με σοβαρά προβλήματα υγείας συμπολίτες μας, παροχή εξ αποστάσεως κοινωνικού φροντιστηρίου σε μαθητές, κ.α.