Χρειάζεται άμεσος και ολικός επανασχεδιασμός της αντιμετώπισης του Πολιτισμού από τον Δήμο της Πάτρας. Εμβληματικοί πολιτιστικοί θεσμοί της πόλης έχουν χάσει την αίγλη τους και προτεραιότητα  μας αποτελεί η ανάκτηση της θέσης που τους αρμόζει.

Προγραμματίζουμε την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης, μακροπρόθεσμης πολιτιστικής πολιτικής για την Πάτρα, βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα, συμμετοχικές διαδικασίες, ορθολογικό σχεδιασμό και ρεαλιστική στοχοθεσία.

Οι τρεις βασικοί άξονες της πολιτιστικής πολιτικής της Παράταξής μας αποτελούν έναν συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ανάπτυξη και προώθηση του πολιτισμού μας. Ενισχύσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτιστικές δραστηριότητες, με στόχο τη δημιουργία μιας ενεργού και συμπεριληπτικής πολιτιστικής κοινότητας (Άξονας 1). Εστιάζουμε στην ανάπτυξη και ενίσχυση του δημιουργικού κλάδου και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ως πηγής ανάπτυξης και οικονομικής αναζωογόνησης (Άξονας 2). Επιδιώκουμε να καταστήσουμε τον Δήμο μας μια δυναμική και εξωστρεφή πολιτιστική πόλη, που προσελκύει επισκέπτες από διάφορες χώρες και αναπτύσσει διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (Άξονας 3).

Χαρακτηριστικές προτάσεις μας:

 • Δημιουργία Μητρώου Πολιτιστικών Οργανισμών και Δημιουργών της περιοχής του Δήμου Πατρέων
 • Δημιουργία θεσμικού πλαισίου ενίσχυσης πολιτιστικών δράσεων των πολιτιστικών φορέων, συλλογικοτήτων και καλλιτεχνών με ενιαία και διαφανή κριτήρια
 • Ίδρυση Θεματικών Μουσείων ή δομών και δημιουργία Μουσείου Πόλης
 • Επανασχεδιασμός του Διεθνούς Φεστιβάλ για την ανάκτηση της χαμένης του αίγλης
 • Αξιοποίηση των σχολικών συγκροτημάτων ως χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 • Θεσμική συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα
 • Αίτηση ένταξης στο Δίκτυο Δημιουργικών πόλεων της ΟΥΝΕΣΚΟ

1. Εισαγωγή

Αν θέλουμε να περιγράψουμε το κύριο πρόβλημα του πολιτισμού στην πόλη μας σήμερα, θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ένα ευρέως αποδεκτό όραμα για το τι πολιτισμό θέλουμε, αλλά ένα θολό μονόχρωμο τοπίο. Η μονοχρωμία όμως στον πολιτισμό είναι προπαγάνδα.

Η πόλη μας έχει αποδείξει ότι διαθέτει πολλές αφετηρίες ανθρώπων και δομών για να στηριχθούμε και πάνω σε αυτές να χτίσουμε. Ο Δήμος οφείλει σε αυτές τις αφετηρίες να προσφέρει τα εργαλεία και τα εκφραστικά μέσα για την ανάπτυξή τους. Έχει όμως παράλληλα την υποχρέωση απέναντι στον πολίτη να του δώσει τη δυνατότητα, να έρθει σε επαφή με δράσεις Πανελλήνιας και Διεθνούς εμβέλειας. Είναι στο χέρι μας σήμερα να περιγράψουμε αυτό το όραμα και να το υλοποιήσουμε.

Χρειάζεται άμεσος και ολικός επανασχεδιασμός της αντιμετώπισης του Πολιτισμού από τον Δήμο της Πάτρας. Εμβληματικοί πολιτιστικοί θεσμοί της πόλης έχουν χάσει την αίγλη τους και προτεραιότητά μας αποτελεί η ανάκτηση της θέσης που τους αρμόζει. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, το «Τζαζ και Πράξεις», το ΔΗΠΕΘΕ, έχουν πάρει την κατιούσα και δεν αποτελούν πόλο έλξης ως πολιτιστικά γεγονότα μεγάλης εμβέλειας.

Προγραμματίζουμε την έναρξη της διαδικασίας για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης, μακροπρόθεσμης πολιτιστικής Πολιτικής για την Πάτρα, βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα, συμμετοχικές διαδικασίες, ορθολογικό σχεδιασμό και ρεαλιστική στοχοθεσία.

Η Πολιτιστική Πολιτική της Πάτρας προτείνεται να αναπτυχθεί στη βάση τριών κυρίαρχων Αρχών /Αξόνων.

2. Οι τρεις άξονες πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου

Οι τρεις βασικοί άξονες της πολιτιστικής πολιτικής μας συνιστούν έναν συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ανάπτυξη και προώθηση του πολιτισμού μας. Μέσω του Άξονα 1, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτιστικές δραστηριότητες, με στόχο τη δημιουργία μιας ενεργού και συμπεριληπτικής πολιτιστικής κοινότητας. Μέσω του Άξονα 2, εστιάζουμε στην ανάπτυξη και ενίσχυση του δημιουργικού κλάδου και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ως πηγής ανάπτυξης και οικονομικής αναζωογόνησης. Τέλος, μέσω του Άξονα 3, επιδιώκουμε να καταστήσουμε τον Δήμο μας μια δυναμική και εξωστρεφή πολιτιστική πόλη, που προσελκύει επισκέπτες από διάφορες χώρες και αναπτύσσει διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις.

Η εφαρμογή των πολιτιστικών πολιτικών αυτών θα μας καθοδηγήσει προς την κατεύθυνση μιας πολυδιάστατης, προοδευτικής και αειφόρου πολιτιστικής κοινότητας, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και φιλοδοξίες των πολιτών, προωθεί την ταυτότητα του τόπου και συμβάλλει στην ευημερία και ευτυχία της κοινωνίας.

3. Άξονες

Άξονας 1 – Πολιτισμός και πολίτες

Ο Πρώτος Άξονας αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της πολιτιστικής πολιτικής για τον Δήμο της Πάτρας. Σε αυτόν τον άξονα, δίνεται έμφαση στην προώθηση του πολιτισμού ως κρίσιμου παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο Άξονας 1 ενσωματώνει τον πολιτισμό στην καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύει τον ρόλο του πολιτισμού ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και για πρώτη φορά, δημιουργείται μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των πολιτών και του Δήμου για την διαμόρφωση της Πολιτιστικής Πολιτικής

Ενισχύεται η παιδεία και η εκπαίδευση στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού, υποστηρίζοντας προγράμματα που ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ δήμου, σχολείων, καλλιτεχνών και πολιτιστικών φορέων.

Στόχοι Άξονα 1

 • Στόχος 1.1 Διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Πολιτιστικής Πολιτικής στη βάση Συμμετοχικών Διαδικασιών
  • Δράση 1.1.1 Οργανωμένη διαβούλευση με πολιτιστικούς φορείς και πρόσωπα
  • Δράση 1.1.2 Διενέργεια έρευνας των πολιτιστικών αναγκών των πολιτών
 • Στόχος 1.2 Ανάδειξη και Αξιοποίηση του Τοπικού Πολιτιστικού Δυναμικού (έμψυχο και υλικό) και ανάπτυξη συνεργασιών
  • Δράση 1.2.1 Χαρτογράφηση και αξιολόγηση υποδομών.
  • Δράση 1.2.2 Δημιουργία Μητρώου Πολιτιστικών Οργανισμών και Δημιουργών της περιοχής του Δήμου Πατρέων
  • Δράση 1.2.3 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου ενίσχυσης πολιτιστικών δράσεων των πολιτιστικών φορέων, συλλογικοτήτων και καλλιτεχνών με ενιαία και διαφανή κριτήρια (στα πρότυπα του συστήματος τακτικής χρηματοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού)
 • Στόχος 1.3 Ενίσχυση της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών
  • Δράση 1.3.1 Εργαστήρια και Ανοιχτά Μαθήματα, συμπληρωματικά στα πολύ λίγα που υπάρχουν μέχρι τώρα από τους εκπαιδευτικούς φορείς του Δήμου (Δημοτικό Ωδείο, Εικααστικό Εργαστήρι), που θα βοηθήσουν επίσης στην εξοικείωση των πολιτών με νέες μορφές τέχνης.
 • Στόχος 1.4 Αύξηση της συμμετοχής, ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης σε πολιτιστικά γεγονότα και δραστηριότητες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και κοινωνικά υπόβαθρα.
 • Στόχος 1.5 Αποκεντρωμένες Δράσεις στις γειτονιές και ανάδειξη ειδικών χαρακτηριστικών της πόλης
  • Δράση 1.5.1 Δημιουργία αποκεντρωμένων αυτόνομων ή θεματικών ενοτήτων των Κεντρικών εκδηλώσεων σε γειτονιές και διαμερίσματα.
  • Δράση 1.5.2 Ανάδειξη της διαχρονικής πολυπολιτισμικότητας της Πάτρας, με συνέδρια, ημερίδες εμπλουτισμένες με καλλιτεχνικά γεγονότα.
  • Δράση 1.5.3 Αξιοποίηση των σχολικών συγκροτημάτων ως χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Άξονας 2 – Αναπτυξιακές δυνατότητες του πολιτισμού και του δημιουργικού κλάδου

Η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την ανάπτυξη της κρίσιμης σκέψης και την προώθηση της καινοτομίας. Ο Άξονας 2 εστιάζει στην ανάπτυξη και ενίσχυση του δημιουργικού τομέα και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της πόλης ως πηγής ανάπτυξης και οικονομικής αναζωογόνησης.

Προωθούμε τον πολιτιστικό τουρισμό και δημιουργούμε προγράμματα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ καλλιτεχνών, επιχειρήσεων και πολιτιστικών οργανώσεων, προσφέροντας έτσι νέες δυνατότητες απασχόλησης και ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, θα διευκολύνουμε την πρόσβαση των δημιουργών σε χρηματοδοτικά μέσα και υποστήριξη, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του πολιτιστικού δυναμικού της πόλης.

Στόχοι Άξονα 2

 • Στόχος 2.1 Θεσμική Συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Στόχος 2.2 Ενίσχυση Συνεργειών και Δικτύωσης του Πολιτισμού και άλλων τομέων, όπως ο Τουρισμός, η Αγροδιατροφή, η Τεχνολογία με στόχο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων
 • Στόχος 2.3 Διεκδίκηση – Αξιοποίηση περισσότερων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον πολιτισμό
  • Δράση 2.3.1 Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Πατρέων
  • Δράση 2.3.2 Χρηματοδότηση πολιτιστικών δομών. Λειτουργία φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος για την πώληση προϊόντων και των πολιτιστικών δομών για την αύξηση των εσόδων.
  • Δράση 2.3.3 Χρηματοδότηση δράσεων και συνεργασιών με φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Δράση 2.3.4 Συμμετοχή του Πολιτιστικού Οργανισμού σε ευρωπαϊκά έργα για τον πολιτισμό (Δημιουργική Ευρώπη, Erasmus+ κ.ά.)
 • Στόχος 2.4 Ενίσχυση υπαρχόντων και Δημιουργία Νέων Δομών
  • Δράση 2.4.1 Ίδρυση Θεματικών Μουσείων ή δομών (π.χ. Βιομηχανικής Ιστορίας) στο πλαίσιο έργων όπως η ανάπλαση του Λαδόπουλου και της παραλιακής ζώνης
  • Δράση 2.4.2 Δημιουργία Μουσείου Πόλης στο πλαίσιο της αναμενόμενης ανάπλασης του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου

Άξονας 3 – Μητροπολιτικός χαρακτήρας και διεθνής εξωστρέφεια του πολιτισμού

Ο Άξονας 3 αντιπροσωπεύει τη φιλοδοξία μας να κάνουμε τον Δήμο μας μια δυναμική και εξωστρεφή πολιτιστική κοινότητα, προσελκύοντας επισκέπτες από όλον τον κόσμο και αναπτύσσοντας διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τον Δήμο μας έναν πολυδιάστατο πολιτιστικό κόμβο, μια πόλη που εκπέμπει και εμπνέει πολιτιστικά μηνύματα, δημιουργεί νέες τάσεις και προσελκύει επισκέπτες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Επιδιώκουμε να προάγουμε τον πολιτιστικό τουρισμό και να προσελκύσουμε κοινό από διάφορες χώρες, προωθώντας τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις και αξιοποιώντας τον πολιτιστικό μας πλούτο ως μαγνήτη για επισκέπτες. Θα διασφαλίσουμε ότι οι πολιτιστικές μας δραστηριότητες θα προβάλλονται και θα προωθούνται σε διεθνείς πλατφόρμες, ενισχύοντας έτσι την αναγνώριση της περιοχής μας ως σημαντικού πολιτιστικού προορισμού.

Προωθούμε τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των εκπροσώπων της πολιτιστικής κοινότητας, προκειμένου να αναπτύξουμε κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν την ορατότητα και τον αντίκτυπο της πόλης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Διασφαλίζουμε ότι το πολιτιστικό μας κεφάλαιο διασυνδέονται με τις παγκόσμιες τάσεις και τις διεθνείς πρακτικές, προσελκύοντας έτσι διεθνές ενδιαφέρον και κοινό.

Στόχοι Άξονα 3

 • Στόχος 3.1 Θεσμική συνεργασία και ανταλλαγές με όμορους ή άλλους δήμους της χώρας στη βάση ειδικών θεματικών δραστηριοτήτων
  • Δράση 3.1.1 Αύξηση της εμβέλειας και αλληλεπίδραση των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου
 • Στόχος 3.2 Ενίσχυση της προβολής και της φήμης της πόλης ως πολιτιστικού και δημιουργικού κέντρου μέσω διεθνών εκδηλώσεων και συνεργασιών
  • Δράση 3.2.1 Αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο Δημιουργικών πόλεων της ΟΥΝΕΣΚΟ
  • Δράση 3.2.2 Επανασχεδιασμός του Διεθνούς Φεστιβάλ για την ανάκτηση της χαμένης του αίγλης. Επανεξέταση του πλαισίου Οργανωτικής-Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.
 • Στόχος 3.3 Ανάληψη πρωτοβουλιών σε Διεθνές Επίπεδο
  • Δράση 3.3.1 Ενεργοποίηση συμμετοχής στο Δίκτυο Καρναβαλικών Πόλεων
  • Δράση 3.3.2 Συμμετοχή σε νέα θεματικά Διεθνή Δίκτυα
 • Στόχος 3.4 Ανάπτυξη πολιτισμικών υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη διεθνών πολιτιστικών γεγονότων
 • Στόχος 3.5 Αύξηση της ελκυστικότητας της πόλης ως πολιτιστικού προορισμού
  • Δράση 3.5.1 Ειδικός άξονας πολιτιστικού και προώθηση των δημιουργικών δομών σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τουρισμού που έχει προτείνει η παράταξή μας στο πλαίσιο της προβολής της πόλης σε δίκτυα, εκθέσεις και tour operators