Η αναπτυξιακή στρατηγική της παράταξής μας «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» και του επικεφαλής της, Βασίλη Αϊβαλή, επιδιώκει την αξιοποίηση της ταυτότητας της περιοχής ως καταλύτη για τη δημιουργία ενός νέου βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα συνδυάζει την τουριστική ανάπτυξη με τη δημιουργία τοπικών αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή και την εξωστρέφεια του παραγωγικού συστήματος, την προστασία και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας, την αναβάθμιση του οικιστικού πλέγματος, την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και την προσέλκυση διεθνών πολιτιστικών και αθλητικών δρώμενων.

Μερικές από τις πρωτοβουλίες της πρώτης θητείας μας ως Δημοτική Αρχή:

Θεσμοθέτηση Αντιδημαρχίας Τουρισμού με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος υποβάθμισης του τουριστικού προϊόντος στην πόλη μας και την απαραίτητη διοικητική και οργανωτική υποστήριξη.

Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού για την Πάτρα με την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην ίδρυση αντίστοιχου φορέα για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ποιοτική αναβάθμιση και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Πατρέων, στοχεύοντας στην αξιοποίηση της Μαρίνας της Πάτρας, τη δημιουργία υποδομών αναψυχής και ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία Εκθεσιακού Πολυχώρου Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Δημιουργία και ενίσχυση απαραίτητων υποδομών προσέγγισης της πόλης μας, όπως π.χ. από το αεροδρόμιο του Αράξου.

Δημιουργία και ανάδειξη διαδρομών θεματικού ενδιαφέροντος με έμφαση στο θεματικό τουρισμό με βασικές προτεραιότητες τον αθλητικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, συνεδριακό, εκπαιδευτικό, και επιστημονικό τουρισμό.

– Ανάδειξη των αξιοθέατων, χώρων και δομών με πολιτισμική δραστηριότητα της πόλης μέσω σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού.

Δημιουργία Σύγχρονου Συνεδριακού – Εκθεσιακού Κέντρου, διεκδίκηση μεγάλων πανελλαδικών και διεθνών διοργανώσεων & αναβάθμιση της συμμετοχής του Δήμου σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού.

Συμμετοχή της Πάτρας σε ελληνικά και διεθνή δίκτυα πόλεων.

Προβολή των αξιοθέατων της πόλης σε αναγνωρισμένους διαδικτυακούς τουριστικούς οδηγούς παγκόσμιας εμβέλειας.

 

Θέσεις Παράταξης για τον Άξονα Παρέμβασης «Τουρισμός»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 1. Γενικά – Πολιτική Διαπίστωση
 2. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
 3. Στοχοθέτηση – Στρατηγική Ανάπτυξης
 4. Δράσεις, Παρεμβάσεις και Έργα

1. Γενικά – Πολιτική Διαπίστωση

Η βασική στρατηγική μας είναι η ανάδειξη της Πάτρας σε κορυφαίο, ελκυστικό, τουριστικό προορισμό, με πολλαπλές επιλογές, που προσφέρει ασφάλεια, οικειότητα, ποιοτικές υπηρεσίες και ευζωία, αυθεντικές και εξατομικευμένες εμπειρίες θεματικού τουρισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ειδικότερα μετά την υγειονομική κρίση του COVID-19, το αίσθημα που προέκυψε από την ανασφάλεια, την απομόνωση, τη μονοτονία, την αβεβαιότητα και το φόβο που περιόρισε τις τουριστικές μετακινήσεις σε όλο τον πλανήτη, ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά και πάλι ποιοτικούς τουριστικούς προορισμούς που μπορεί να προσεγγίσει με ευκολία και ασφάλεια.

Στοχεύουμε στην αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πατρέων και του νομού Αχαΐας ευρύτερα καθώς και στην ανάδειξή του σε ελκυστικό παγκόσμιο προορισμό πολλαπλών μορφών τουρισμού και διαμονής, συνδεδεμένων με ένα σύγχρονο και εξωστρεφές παραγωγικό σύστημα το οποίο παρέχει κοινωνική ευημερία και ανάπτυξη για όλους τους κατοίκους, με σεβασμό προς τη φύση και σε αρμονία με το περιβάλλον.

2. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Η πόλης της Πάτρας αποτελεί ήδη αστικό τουριστικό προορισμό, αφού είναι προορισμός που επιλέγεται και για τον οποίο εκφράζεται ικανοποιητικό ενδιαφέρον μελλοντικής πρόθεσης επίσκεψης, ενώ ταυτόχρονα οι επισκέπτες συμβάλλουν στη δημιουργία ελκυστικών εικόνων για την πόλη και τις δυνατότητές της. Παρόλα αυτά σημειώνεται ότι, η ιδιαίτερη σχέση που δημιουργεί η πόλη με τους επισκέπτες της σε συνδυασμό με το Πατρινό Καρναβάλι φαίνεται να αποτελούν σήμερα τα μοναδικά τεκμηριωμένα εργαλεία προώθησης που διαθέτει η Πάτρα ως τουριστικός προορισμός. Παράλληλα η προσέλκυση χιλιάδων επισκεπτών με άξονα το θρησκευτικό στοιχείο, καθώς και η έντονη συνεδριακή και ερευνητική κινητικότητα που ξεκινά από τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα που εδρεύουν στην Πάτρα, αποτελούν εν πολλοίς αναξιοποίητα πλεονεκτήματα.

Η σύγχρονη προσέγγιση για τη διαμόρφωση της ταυτότητας μιας πόλης στο ευρύτερο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον προϋποθέτει τη συνδιαμόρφωση αυτής της ταυτότητας με τους πολίτες. Η εικόνα της Πάτρας ως σύγχρονου αστικού προορισμού θα πρέπει πρώτα να υιοθετηθεί και να εμπεδωθεί από τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να αποτελέσουν δυναμικούς διαμεσολαβητές της προώθησης αυτής της εικόνας για την τουριστική προβολή.

Η επιτυχημένη επικοινωνιακή στρατηγική τοποθέτησης (branding) της Πάτρας ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού θα πρέπει να αναδεικνύει την πόλη ως μέρος «με κοινωνικούς συμβολισμούς και μηνύματα» και δε θα πρέπει να αρκείται σε καλοσχεδιασμένες καμπάνιες, αλλά να εστιάζει σε συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της πόλης, συνδέοντάς τα με τις προοπτικές της οικονομικής της ανάπτυξης.

Σήμερα η πόλη με την υπάρχουσα τουριστική δομή της ελκύει κυρίως επισκέπτες για αναψυχή ή ανθρώπους που την αξιοποιούν ως ενδιάμεσο σταθμό του ταξιδιού της, χωρίς να μπορεί εύκολα να τους «κρατήσει» ως μελλοντικούς δυνητικούς επισκέπτες.

3. Στοχοθέτηση – Στρατηγική Ανάπτυξης

Η αναπτυξιακή στρατηγική μας επιδιώκει την αξιοποίηση της ταυτότητας της περιοχής ως καταλύτη για τη δημιουργία ενός νέου βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα συνδυάζει την τουριστική ανάπτυξη με τη δημιουργία τοπικών αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή και την εξωστρέφεια του παραγωγικού συστήματος, την προστασία και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας, την αναβάθμιση του οικιστικού πλέγματος, την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και την προσέλκυση διεθνών πολιτιστικών και αθλητικών δρώμενων.

Παρακάτω παρατίθενται οι έξι στόχοι-πυλώνες επί των οποίων δομείται η φιλοσοφία και οι δραστηριότητες του προγράμματος της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι»:

 1. Ανάδειξη της Πάτρας και των όμορων Δήμων, της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας σε ένα ελκυστικό τουριστικό προορισμό σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο που συνδέει τα μνημεία του πολιτισμού και της φύσης με τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της πόλης.
 2. Εκσυγχρονισμός και εξωστρέφεια του παραγωγικού συστήματος και σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, τη γεωργία και τη μεταποίηση.
 3. Βελτίωση και αναβάθμιση της προσβασιμότητας και των υποδομών τουριστικού ενδιαφέροντος.
 4. Δημιουργία θεσμικών εργαλείων για τη χάραξη πολιτικής ως προς την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Πάτρας.
 5. Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για την προβολή της πόλης και για τη λειτουργικότητα των υποδομών και των χώρων προσέλκυσης τουρισμού.
 6. Ανάπτυξη της δικτύωσης και εξωστρέφειας της Πάτρας με συγκεκριμένο προγραμματισμό δράσεων.

4. Δράσεις, Παρεμβάσεις και Έργα

1η Δράση: Θεσμοθέτηση Αντιδημαρχίας Τουρισμού

Θεσμοθέτηση Αντιδημαρχίας Τουρισμού με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος υποβάθμισης του τουριστικού προϊόντος στην πόλη μας και την απαραίτητη διοικητική και οργανωτική υποστήριξη. Η Πάτρα μπορεί να γίνει σημαντικός τουριστικός προορισμός αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της θέσης, της ιστορίας, της παράδοσης, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού της με βασική προϋπόθεση να προσδιορίσει τη δική της ταυτότητα.

2η Δράση: Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού για την Πάτρα

Η Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού για την Πάτρα με την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην ίδρυση αντίστοιχου φορέα για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος, Επιμελητήρια, Εμπορικός Σύλλογος, Πανεπιστήμια, ΣΚΕΑΝΑ, Σύλλογοι ξενοδόχων, ΚΤΕΛ κ.λπ.) αναμένεται να δώσει ώθηση στην τουριστική κίνηση της πόλης.

Πρώτα βήματα του οργανισμού θα είναι δημόσια διαβούλευση για την ταυτότητα και την εικόνα της πόλης την επόμενη δεκαετία με συμμετοχή ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και στελεχών αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αξιοποίηση και επικαιροποίηση παλαιότερων μελετών city branding.

Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για την καταγραφή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη δικτύωσης και ανάδειξη της Πάτρας ως βασικό σύνδεσμο σε ένα δίκτυο δράσεων πολιτισμού και τουρισμού με συνεκτικό στοιχείο τις χώρες που ενώνει η Μεσόγειος Θάλασσα.

Στρατηγικός σχεδιασμός προσέλκυσης διεθνών διοργανώσεων με την καταγραφή των μεγάλων πανελλαδικών και διεθνών διοργανώσεων (αθλητικών και συνεδριακών) που μπορούν να διεκδικηθούν την περίοδο 2025-2035.

3η Δράση: Ενίσχυση Τουρισμού με την Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου

Ποιοτική αναβάθμιση και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Πατρέων, που θα προσφέρει ποιότητα ζωής για τους Πατρινούς, μέσα από τις υποδομές του, την υψηλή αισθητική του και τα πάρκα του, έτσι ώστε να αποτελέσει τη βιτρίνα της πόλης και τελικά να αποτελέσει αγαπημένο προορισμό των επισκεπτών της στοχεύοντας σε τρεις βασικούς άξονες:

[Ι] την αξιοποίηση της Μαρίνας της Πάτρας, που με την αναβάθμισή της θα είναι ασφαλής και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, θα αποτελέσει αναπτυξιακό πόλο με την ενίσχυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό στην πόλη,

[ΙΙ] τη δημιουργία υποδομών αναψυχής και ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων και

[ΙΙΙ] τη δημιουργία Εκθεσιακού Πολυχώρου Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

4η Δράση: Ενίσχυση υποδομών πρόσβασης στα κυριότερα αξιοθέατα της Πάτρας καθώς και στους χώρους πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Δημιουργία και ενίσχυση απαραίτητων υποδομών προσέγγισης της πόλης μας, κυρίως από το αεροδρόμιο του Αράξου που θα πρέπει να αναβαθμισθεί και να γίνει βασικός μεταφορικός φορέας τουριστών από το εξωτερικό προς την πόλη μας, αξιοποιώντας την κεντροβαρική θέση της ανάμεσα σε παγκόσμιας εμβέλειας αξιοθέατα, όπως η Αρχαία Ολυμπία, οι Δελφοί και η Επίδαυρος, αλλά και κοντινότερους προορισμούς, όπως το Μεσολόγγι, τα Καλάβρυτα και η Ναύπακτος.

Τουριστική και αναπτυξιακή ώθηση θα δώσουν η κατασκευή προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής από τον Άραξο μέχρι το κέντρο της Πάτρας, η κατασκευή του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος, η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής του τρένου Αθηνών-Πατρών αλλά και η αναμενόμενη έναρξη της λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Μελέτες προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας στους σημαντικότερους πόλους έλξης του Δήμου Πατρέων (Αρχαιολογικό Μουσείο, Ρωμαϊκό Ωδείο, Κάστρο της Πόλης, Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα) που αφορούν μέσα μαζικής μεταφοράς και προγραμματισμός έργων ανάπλασης και ενίσχυσής υποδομών που θα αυξήσουν την επισκεψιμότητα των χώρων πολιτιστικού και περιβαλλοντικούς ενδιαφέροντος.

5η Δράση: Δημιουργία και ανάδειξη διαδρομών θεματικού ενδιαφέροντος

Δημιουργία και ανάδειξη διαδρομών θεματικού ενδιαφέροντος με την αξιοποίηση των ορεινών και δασικών εκτάσεων, σε συνεργασία με δραστήριες ποδηλατικές, ορειβατικές και περιβαλλοντικές ομάδες της πόλης. Έμφαση στο θεματικό τουρισμό με έξι βασικές προτεραιότητες:

 • Αθλητικός
 • Πολιτιστικός
 • Θρησκευτικός
 • Συνεδριακός
 • Εκπαιδευτικός
 • Επιστημονικός.

Χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων και των φορέων που εμπλέκονται ανά άξονα (π.χ. αθλητικές υποδομές, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας, εκκλησίες, μονές και προσκυνήματα κ.λπ.).

Διαμόρφωση νέων και συντήρηση υφιστάμενων πεζοπορικών-ορειβατικών διαδρομών (μονοπάτι Παλαιών Πατρών Γερμανού, Πουρναρόκαστρο-Καταφύγιο Ψάρθι, Αιολικό Πάρκο – Πρασούδι – κορυφή Παλαβού Πύργος, Αρχαιολογικός χώρος Βούντενης – Μοναστήρι Μπάλα) με ειδικές σημάνσεις και κιόσκια θέασης και ανάπαυλας.

Συνεργασία με τοπικές εθνικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις για δημιουργία διαδρομών για ποδήλατο βουνού, και υποστήριξη τους μέσω των εφαρμογών αναγνωρισμένων εφαρμογών κινητών τηλεφώνων trekking και mountain biking (Strava – Trailforks – Google Maps – Komoot).

6η Δράση: Δημιουργία Δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό Ιστό της Πόλης για χρήση συμβατικού και ηλεκτρικού ποδηλάτου

Δημιουργία Δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό Ιστό της Πόλης για χρήση συμβατικού και ηλεκτρικού ποδηλάτου μετά από σχετική μελέτη με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές δύο λωρίδων κυκλοφορίας, η μία με όριο ταχύτητας 50 χλμ/ώρα και η δεύτερη 30 χλμ/ώρα, επίσης με πρόβλεψη για όριο ταχύτητας 20 χλμ/ώρα έξω από τα σχολεία με τη σχετική αναπροσαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Οι ποδηλατόδρομοι θα έχουν ιδιαίτερες προδιαγραφές ασφαλείας με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής του οδοστρώματος, αντιολισθητικές ιδιότητες και με διαφορετικό χρωματισμό, ώστε να είναι απόλυτα διακριτές και ασφαλείς για τους πολίτες που τον χρησιμοποιούν. Μετά από πρόγραμμα καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών στην κατεύθυνση ανάδειξης της πόλης των Πατρών σε μια πόλη φιλική για το ποδήλατο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την κατάλληλη υποδομή που διαθέτουν Ευρωπαϊκές πόλεις και με τον τρόπο αυτό να προσελκύσουμε περισσοτέρους επισκέπτες και τουρίστες.

7η Δράση: Τουριστικά Αξιοθέατα και Δημιουργία σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού

Καταγραφή και ανάδειξη των αξιοθέατων, χώρων και δομών με πολιτισμική δραστηριότητα της πόλης μέσω σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού.

Τοποθέτηση σε όλα τα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης πληροφοριακών πινακίδων με δυνατότητα σύνδεσης μέσω διαδικτύου, σε πλούσιο πληροφοριακό υλικό που θα παρέχει σύγχρονη εμπειρία γνωριμίας με στοιχεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για όλους τους τουρίστες.

8η Δράση: Δημιουργία Σύγχρονου Συνεδριακού – Εκθεσιακού Κέντρου

Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, εξεύρεση χώρου και πηγών χρηματοδότησης για τη δημιουργία σύγχρονου συνεδριακού – εκθεσιακού κέντρου που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και θα μπορέσει να προσελκύσει μεγάλο αριθμό κλαδικών εκθέσεων της Δυτικής Ελλάδας.

 1. Καταγραφή των μεγάλων πανελλαδικών και διεθνών διοργανώσεων (πρωταθλημάτων και συνεδρίων) που μπορούν να διεκδικηθούν την περίοδο 2025-2035 και επιλογή των βασικότερων στόχων.
 2. Αναβάθμιση της συμμετοχής του Δήμου σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού.

9η Δράση: Συμμετοχή της Πάτρας σε Ελληνικά και Διεθνή Δίκτυα πόλεων

Με τη συμμετοχή της Πάτρας σε ελληνικά και διεθνή δίκτυα πόλεων αναμένεται να αναβαθμιστεί η θέση της σε θεματικά δίκτυα στα οποία στο παρελθόν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο (Δίκτυο Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Καρναβαλικών Πόλεων, Δίκτυο Υγιών Πόλεων κ.ά.) κάνοντας την Πάτρα σπουδαίο τουριστικό προορισμό και πάλι.

10η Δράση: Πληροφορίες για την πόλη της Πάτρας σε Τουριστικούς Οδηγούς παγκόσμιας εμβέλειας

Εισαγωγή πληροφοριών για τα αξιοθέατα της πόλης των Πατρών σε αναγνωρισμένους διαδικτυακούς τουριστικούς οδηγούς παγκόσμιας εμβέλειας με μεγάλη αναγνωρισιμότητα (Google Maps – SmartGuide-Wanderlog – Get Your Guide – Viator – TripIt-Roadtrippers – Airbnb – Booking-Kayak) με οργανωμένο και επαγγελματικό τρόπο με τη συνδρομή ομάδας προώθησης.