Πολιτική απορρήτου

Φόρμες Επικοινωνίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που ζητούνται και περιέχονται στην παρούσα φόρμα αφορούν αποκλειστικά την ως άνω αναφερόμενη διαβούλευση. Τα προσωπικά σας στοιχεία και οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και για αποκλειστική χρήση της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι».

Σε περίπτωση που επιθυμείτε στο μέλλον την επιβεβαίωση ή τροποποίηση των στοιχείων του ή ανάκληση της άδειας χρήσης τους, μπορείτε να ενημερώσετε σχετικά στο email info@vasilisaivalis.gr.

Τα προσωπικά σας στοιχεία και το μήνυμά σας θα παραμείνουν εμπιστευτικά και για αποκλειστική χρήση της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι».

Σε περίπτωση που επιθυμείτε στο μέλλον την επιβεβαίωση ή τροποποίηση των στοιχείων του ή ανάκληση της άδειας χρήσης τους, μπορείτε να ενημερώσετε σχετικά στο email info@vasilisaivalis.gr.