«Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι»: Ανεπαρκής η Δημοτική Αρχή στην εξασφάλιση κατάλληλων υποδομών ασφαλούς πρόσβασης στις παραλίες του Δήμου Πατρέων για τα άτομα με αναπηρίες

Στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024, κατατέθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Αντώνη Χαροκόπο, ερώτημα σχετικά με τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για τη διαμόρφωση προσβάσιμων παραλιών ώστε τα άτομα με παρα/τετραπληγία και κινητικές αναπηρίες να μπορούν απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα να έλθουν σε επαφή με το θαλασσινό νερό το οποίο δεν αποτελεί απλώς μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας αλλά και τρόπο θεραπείας, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και άσκησης, με δεδομένο ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία των κατάλληλων διατάξεων για την πρόσβαση των εμποδιζόμενων ατόμων στις παραλίες.

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν φανερώθηκε, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, η ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής να εξασφαλίσει τις κατάλληλες υποδομές για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, καθώς:

  • Δεν προχώρησε σε ενέργειες για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020, παρότι υπήρχαν αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής από το έτος 2020 (34η Συνεδρίαση/29.09.2020 & 35η Συνεδρίαση/06.10.2020). Χάθηκε δηλαδή η ευκαιρία να εγκατασταθούν τέσσερις (4) διατάξεις ασφαλούς πρόσβασης από ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
  • Δεν έχει ενταχθεί καμία διαμόρφωση παραλίας στο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων.
  • Δεν έχει εκπονηθεί καμία μελέτη για τη δημιουργία πρόσβασης σε παραλία του Δήμου Πατρέων, από την Ροδινή έως και τα Καμίνια.

Είναι όμως απορίας άξιον πως διανεμήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο του Κοινωνικού Οργανισμού που αναφέρει ότι ο Δήμος προχώρησε στην αγορά τεσσάρων συστημάτων μηχανισμού εμβάπτισης, το οποίο είναι κατάφορα παραπλανητικό, αφού η προμήθειά τους χάθηκε μαζί με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Το μόνο γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες είναι ότι για μία ακόμη καλοκαιρινή περίοδο η Δημοτική Αρχή θα προβεί στα απολύτως απαραίτητα και περιορισμένα. Στην τοποθέτηση ενός μόνο μηχανισμού στην παραλία της Πλαζ. Για τις υπόλοιπες παραλίες του Δήμου Πατρέων, θα στηριχτούμε και πάλι στη συμβολή της Περιφέρειας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ