Αιχμηρά ερωτήματα Αϊβαλή για Λαδόπουλο: «Σε δέκα ημέρες λήγει η προθεσμία για τη διαγωνιστική διαδικασία. Συμφωνείτε με τα ΣΔΙΤ; Και τι θα πράξετε;»

Αιχμηρά ερωτήματα σε σχέση με την πορεία του έργου ανάπλασης του Λαδόπουλου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί, θέτει ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» Βασίλης Αϊβαλής σε ερώτησή του προς τον Δήμαρχο Πατρέων ενόψει της δεύτερης συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

Ο κ. Αϊβαλής επισημαίνει ότι παρά την παράταση του ενός έτους που δόθηκε πέρυσι, σήμερα, 10 ημέρες περίπου πριν τη νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω ΣΔΙΤ, αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και σημειώνει ότι σε περίπτωση που οι προθεσμίες δεν τηρηθούν, «η σύμβαση, αυτή λύεται με μονομερή απόφαση του Δήμου», ερωτώντας παράλληλα τη Δημοτική Αρχή τι προτίθεται να κάνει.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» θέτει ερωτήματα και σε σχέση με τη μεταβολήτου τρόπου χρηματοδότησης από δημόσιους πόρους, σε χρηματοδότηση μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ζητώντας να μάθει σε ποια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε αυτό και αν ο Δήμος που εκχωρεί την χρήση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα πρέπει ή όχι να έχει λάβει αντίστοιχη απόφαση έγκρισης της μεταβολής.

«Κατά τη γνώμη σας αυτή η μεταβολή του τρόπου χρηματοδότησης αλλοιώνει ή όχι το δημόσιο και κοινωφελή χαρακτήρα του έργου;» ερωτά.

Τέλος ο κ. Αϊβαλής επισημαίνει ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης καλείται να αναλάβει την αγορά, με ίδιους πόρους, παρακείμενου ακινήτου προκειμένου να εξασφαλιστούν επιπλέον θέσεις στάθμευσης με ανταπόδοση στεγασμένης επιφάνειας 800 τετραγωνικών μέτρων χωρίς μίσθωμα, κάτι που πιθανόν επηρεάζει την αποπληρωμή του έργου και ερωτά τη Δημοτική Αρχή πως θα καλυφθεί η εν λόγω οικονομική διαφορά για τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης και αν αυτή η εμπλοκή μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση του χρόνου της εκχώρησης ή σε άλλες επιπλοκές.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Αϊβαλή έχει ως εξής:

Με την 613/25.7.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράστηκε η βούληση του Δήμου Πατρέων να παραχωρηθεί η χρήση του χώρου του πρώην εργοστασίου χαρτοβιομηχανίας Λαδόπουλου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Βούληση, η οποία έγινε πράξη με την από 23/5/2019 σύμβαση δωρεάν παραχώρησης χρήσης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την ανακατασκευή ανάπλαση και συντήρηση χώρου της πρώην χαρτοβιομηχανίας Λαδόπουλου για κάλυψη των κτιριακών της αναγκών αλλά και τη διαμόρφωση για τη στέγαση υπηρεσιών υγείας, χώρων πολιτισμού, παιδείας, ελεύθερων χώρων κ.α.

Εν συνεχεία στις 29/5/2022 η Διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ ενέκρινε την αίτηση υπαγωγής στο Ταμείο Ανάκαμψης και στις 12/4/2023 εκδόθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου μέσω ΣΔΙΤ.

Στις 31/5/2023 λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω περί υπαγωγής στο ταμείο ανάκαμψης μέσω ΣΔΙΤ, ως Δημοτική Αρχή προχωρήσατε σε παράταση, για ένα έτος ακόμη, της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου, ήτοι μέχρι τις 23/5/2024.

Τα ερωτήματα που γεννώνται είναι:

α) Σήμερα 10 ημέρες πριν τη νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα δε, με τα άρθρα 11 και 12 των συμφωνηθέντων όρων παραχώρησης χρήσης του ακινήτου σύμφωνα με τη σύμβαση, σε περίπτωση που οι προθεσμίες δεν τηρηθούν  αυτή λύεται με μονομερή απόφαση του Δήμου. Τι προτίθεστε να κάνετε;

β) Σύμφωνα με την 59/2019 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίνεται η από 252/12.4.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σχεδίου ανάπτυξης χρήσεων στο πρώην εργοστάσιο Λαδόπουλου, αποδεχόμενη την παραχώρηση χρήσης για 30 χρόνια και εγκρίνεται η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”.

  • Η μεταβολή του τρόπου χρηματοδότησης από δημόσιους πόρους που είχε αρχικά συμφωνηθεί, σε επιλογή χρηματοδότησης μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, σε ποια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε; Ο Δήμος που εκχωρεί τη χρήση δε θα πρέπει να έχει λάβει αντίστοιχη απόφαση έγκρισης της ανωτέρω μεταβολής;
  • Κατά τη γνώμη σας αυτή η μεταβολή του τρόπου χρηματοδότησης αλλοιώνει ή μη το δημόσιο και κοινωφελή χαρακτήρα του έργου;

γ) Η παραχώρηση χρήσης προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε ως κυρίαρχο σκοπό τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων για τις δομές της περιφέρειας, την αξιοποίηση της περιοχής, την κάλυψη αναγκών και του Δήμου, αλλά με την ανάληψη υποχρέωσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη διασφάλιση των αντίστοιχων πιστώσεων. Αν ο Δήμος επιθυμούσε την κατασκευή του έργου μέσω ΣΔΙΤ, γιατί δεν προέβαινε ο ίδιος στις αντίστοιχες διαδικασίες πρόσκλησης ενδιαφέροντος ιδιώτη και ποιος ο λόγος να εκχωρήσει την έκταση και τη χρήση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας;

δ) Στη διακήρυξη του έργου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) καταλαμβάνει χώρο 3.820 τ.μ. στη νέα εγκατάσταση της πρώην Χαρτοποιίας Λαδόπουλου. Σύμφωνα με την 13 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής (381/01.04.2024) καλείται το ΠΤΑ να αναλάβει την αγορά με ίδιους πόρους παρακείμενου ακινήτου προκειμένου να εξασφαλιστούν επιπλέον θέσεις στάθμευσης με ανταπόδοση στεγασμένης επιφάνειας 800 τετραγωνικών μέτρων χωρίς μίσθωμα κάτι που πιθανόν επηρεάζει την αποπληρωμή του έργου.

  • Γνωρίζετε πως θα καλυφθεί η εν λόγω οικονομική διαφορά για τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης;
  • Μήπως αυτό μπορεί να αποτελέσει αφορμή ώστε ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης να ζητήσει από την ΠΔΕ και κατ’ επέκταση από το Δήμο επέκταση του χρόνου της εκχώρησης;
  • Είναι δυνατόν μετά την ολοκλήρωση της εκχώρησης ο χώρος αυτός που θα χρησιμοποιείται για θέσεις στάθμευσης για τους εγκατεστημένους και τους επισκέπτες, να ανήκει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και μάλιστα να ορίζεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο θα μπορεί στο μέλλον να αξιοποιηθεί για τη μόνιμη στέγαση των υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών του ΠΤΑ αλλά και για τη διασφάλιση πόρων;
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ