Ηρώδης Βασιλόπουλος

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ασκεί δικηγορία με έδρα την Πάτρα. Διατέλεσε ως ασκούμενος δικηγόρος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Στο πλαίσιο αυτό έχει πραγματοποιήσει ερευνητικές εργασίες για την κατάρτιση γνωμοδοτήσεων σχετικά με θέματα εμπορικού και Αστικού Δίκαιου για το ΝΣΚ. Έχει προβεί στη συγγραφή βιβλίου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΛΚΕΠΑ για το πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» Υπήρξε νομικός σύμβουλος των ειδικευόμενων Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», καθώς και νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Πολυτέκνων Πατρών. Είναι διαμεσολαβητής δικηγόρος και πατέρας δυο παιδιών.

ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Παναγιώτης Μόσχοβος

Ελένη Καραδήμα

Κωνσταντίνα Μπόμπολα

Ανδρέας Δούβρης

Ανδρέας Ντούσιας